۸ بهمن ۱۳۸۹


مسببین کارگران جان باخته
تصادف دلخراش ایران خودرو
باید مجازات شوند!
طبق اخبار رسیده پنجم بهمن ساعت 11:30 شب، یک دستگاه تریلی ضمن برخورد با
جمعی ازکارگران کارخانه ایران خودرو که در حال تغییر شیفت بودند،
سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از کارگران شد.

این سانحه دلخراش در حالی اتفاق افتاده که روز تعطیل رسمی در سراسر کشور بوده.
مدیریت کارخانه اجازه نداشته است که کارگران را وادار به کار نماید.

در حالیکه کارگران ایران خودرو از مشاهده این اتفاق بشدت تکان دهنده به خشم آمده و دردرون و بیرون کارخانه ضمن اعتراض شدید و راهپیمایی گسترده با نیروهای حراست کارخانه درگیر میشوند. و رژیم جنایتکار سرمایه جمهوری اسلامی مثل همیشه از ترس اتحاد و همبستگی کارگران با فراخواندن نیروهای سرکوبگرش سعی در سرکوب کارگران به خشم آمده مینماید. که در این رابطه تعدادی مجروح و دستگیر میشوند.
دلیل اصلی جسارت جانیان حاکم در سرکوب کارگران ایران خودرو و آنها را وادار به شیفت کاری اجباری در روز تعطیل رسمی نمودن برای بار آوری هرچه بیشتر سرمایه در نبود تشکلهای توده ای و واقعی کارگران است.
در نبود تشکلهای طبقاتی و توده ای کارگران که بتواند نظارت و کنترل مستقیم بر استانداردهای ایمنی کارخانه را داشته باشد. امکان وقوع چنین جنایات و حوادث ناگواری نه اولی خواهد بود نه آخری.
در ضمن با ابزار تشکلهای توده ای است که کارگران میتوانند از هر توطئه و دسیسه کارفرمایان مزدور سرمایه از جمله اضافه کاری اجباری در روز تعطیل رسمی جلوگیری نمایند. بهمین دلیل است که کارگران ایران خودرو برای ممانعت از چنین جنایات هولناک و محاکمه مزدورانی که مسبب قربانی شدن هم­طبقه ای­هایشان شده اند بیش از هر زمان دیگر نیاز مبرم و عاجل به ایجاد تشکل­های طبقاتی خود را دارند.
ما نهادهای همبستگی با کارگران ایران ضمن اظهار همدردی از این واقعه دلخراش، به خانواده این عزیزان کارگر ایران خودرو و هم­طبقه ای­هایشان تسلیت می گوئیم. فعالین کارگری داخل و خارج جنبش کارگری عاملین این جنایات را نظام سرمایه و سرمایه داران می دانند و خواهان محاکمۀ عاملین واقعی این جنایات هستند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور
ژانویه 2011
nhkommittehamahangi@gmail.com

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com - کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de - کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com - شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm - اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com - کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

زنده باد قیام خلق مصر علیه ارتجاع و امپریالیست

انقلاب تونس جرقه ای بود که به حریق در آفریقای شمالی تبدیل شد و ارکان رژیمهای پوسیده و کارگزار امپریالیسم را به لرزه درآورد. خلق مصر بپاخاسته است ودر طی سه روز متوالی با شعار مرگ بر رژیم مبارک خواهان برانداختن حکومت او گشته است. مردم مصر با الهام از انقلاب مردم قهرمان تونس قاطع و مصمم درمقابل حاکمیت ارتجاعی ایستاده و به رژیم ضد مردمی مبارک اعلام جنگ داده است. حسنی مبارک با سراسیمه گی درتلویزیون ظاهر شد و با اعلام انحلال دولت ، با همان شیوه مسخره رئیس جمهور سرنگون شده تونس وعده اصلاحات داد و ازطرفی همانند محمد رضا شاه جنبش مردم را توطئه ای ازخارج برای برانداختن رژیمش ارزیابی کرد و آن را محکوم نمود. لیکن این ترفند ها دیگر اثر ندارد و مردم به پیشروی خود ادامه میدهند.تاکنون بیش از بیستت تن از تظاهر کنندگان جان باختند و صدها تن مجروج و بیش از هزارنفر بازداشت شدند..امپریالیست آمریکا که این روزها به وحشت مرگ افتاده است با ارسال پیامهای رنگارنگ مردم را به آرامش دعوت کرده و به انتقاد از رژیم حسنی مبارک پرداخته است.حمایت اوباما از البرادعی و جناح لیبرال اپوزیسیون مصر همه نشان از تاکتیک پیشگیری از انقلاب مصر وخفه کردن آن درنطفه است. اماخلق های منطقه دیگر تحمل رژیمهای گماشته و نوکر امپریالیست را ندارند و برای تحقق حقوق دمکراتیک و کسب استقلال درمقابل تانک وتوپ و مسلسل قد علم کرده و قلب پایگاههای امپریالیستی و حامیان رژیم اشغالگر و نژاد پرست صهیونیستی را نشانه گرفته اند. این مبارزات نوید بخش است ومورد حمایت ما و همه آزادیخواهان و نیروهای ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی می باشند.رژیم جمهوری اسلامی نیز ازاین بر آمد انقلابی مردم آفریقای شمالی که کم شباهت به جنبش 22 خرداد 88 ایران نیست به هراس مرگ افتاده و سرنوشتی جر سرنوشت رژیم بن علی رئیس جمهور دیکتاتور تونس و ..... درانتظارش نخواهد بود
زنده باد انقلاب
مرگ برارتجاع و امپریالیست

نقل ازفیس بوک حزب کارایران(توفان)

۳ بهمن ۱۳۸۹


بیانیه تاسیس جبهه 14 ژانویه
حزب کمونیست کارگران تونس

برای تاکید بر ادامه شرکت در انقلاب مردم ما که برای احقاق حقوق خود در داشتن آزادی و کرامت ملی مبارزه کرده و در این راه ده ها شهید و هزاران زخمی و زندانی تقدیم کرده است ، فداکاریها و کوشش هائی که برای بسر انجام رساندن پیروزمند راه طی شده و پیروزی بر دشمنان داخلی و خارجی و مانع از بسرقت رفتن دستاورد ها انجام میشوند، " جبهه 14 ژانویه " بعنوان یک چهاچوب سیاسی تشکیل گردیده و در جهت پیشبرد انقلاب مردم و دستیابی به خواستهای آن و عکس العمل در مقابل نیروهای ضد انقلابی گام بر میدارد. این جهارچوب، احزاب ، نیروها، تشکلات ملی ، پیشرو و دمکراتیک موسس جبهه را شامل میشود.

جبهه وظائف فوری زیر را در دستور خود قرار داده است.

1- سرنگونی دولت فعلی غنوشی و یا هر دولت دیگری که از اعضا و سر دمداران نظام سابق تشکیل شود و سیاست ضد ملی و ضد مردمی رژیم سابق را دنبال کند و در خدمت رئیس جمهور فراری آن قرار گیرد
2- انحلال حزب " تجمع دمکراتیک قانون اساسی" رژیم سابق ، مصادره همه ستاد ها و دارائیهای آن و مصادره تمامی حسابها و ذخیره های بانکی و پولی آن بعنوان اموال سرقت شده مردم
3- تشکیل دولت موقتی که مورد اعتماد ملت ، نیروهای پیشرو و مبارز سیاسی ، اتحادیه ها ، انجمن های فعالین سیاسی ، و انجمنهای جوانان باشد
4- انحلال مجلس شورای ملی و مشاوران و نهاد های مربوطه و شورای عالی قضائی ، متلاسی نمودن تمامی ساختارهای سیاسی رژیم سابق و آماده نمودن زمینه برای تشکیل مجلس موسسان درعرض کمتر ازیکسال برای تدوین قانون اساسی جدید که منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مردم را نمایندگی کند
5- انحلال پلیس سیاسی و تدوین قانونی در باره امنیت کشور که احترام به حقوق مردم در راس و آن قرار داشته باشد.
6- محاکمه کسانی که ثابت شود اموال مردم را غارت نموده ، مرتکب جرم شده ، مردم را بزندان انداخته و آنان را شکنجه نموده و یا بقتل رسانده اند ، رشوه خواری نموده و اموال عمومی را تصرف نموده اند
7- مصادره اموال و املاک خانواده رئیس جمهور سابق و و بستگان و نزدیکان او و همه کسانی که از مقام خود سوء استفاده نموده و به حساب فقر مردم بر ثروت خود افزوده اند.
8- ایجاد کار برای بیکاران ، اقدامات فوری برای کمک به بیکاران و زیر پوشش قرار دادن آنها از نظر خدمات اجتماعی و بهداشتی ، ارتقا قدرت خرید بیکاران
9- ایجاد اقتصادی ملی که در خدمت مردم بوده و و بخشهای حیاتی و استراتژیک آن زیر کنترل دولت باشد ، ملی کردن موسسات و مراکزی که به بخش خصوصی فروخته شده اند ، برنامه ریزی یک اقتصاد مردمی که با سیاستهای نئولیبرالی سرمایه داری قطع رابطه کند.
10- برقراری آزادی های فردی و اجتماعی ، بویژه آزادی تشکل ، اعتراض ، بیان و عقیده و مطبوعات ، آزادی همه بازداشت شدگان و باجرا در آوردن عفو عمومی
11- جبهه به همه کسانی که در کشورهای عربی و دیگر کشورهای جهان به انقلاب تونس کمک کرده اند درود میفرستد و از آنها میخواهد که بهر طریق ممکن همجنان به کمکهای خود ادامه دهند
12 مقاومت در برابر هرگونه تلاش برای عادی سازی رابطه با دولت صهیونیستی و جرم دانستن این تلاشها ، دفاع از جنبش های آزادیبخش در کشورهای عربی و سایر مناطق جهان
13- جبهه توده های مردم و نیروهای ملی و مترقی را فراخوان میدهد که همچنان به مبارزات خود باشکال مختلف و بویژه بشکل تظاهرات خیابانی تا کسب اهداف ا ذکر شده ادامه دهند
14- جبهه به همه کمیته ها و شوراها و نهادهای خود جوش مبارزاتی درود میفرستد و ار آنها میخواهد که حیطه عمل خود را گسترش داده و آنها را به همه امور زندگی اجتماعی مردم از جمله امور روزانه مردم بسط دهند.

درود به خاطره جان باختگان جنبش مردمی و پیروز باد مبارزات مردم انقلابی ما


همبستگی چپ کارگری – جنبش وحدت طلبان ناصریست – جنبش ملیون دمکرات – ملیون دمکرات (وطد) _ جریان بعثی - چپهای مستقل – حزب کمونیست کارگران تونس – حزب عمل دمکراتیک ملی


سایت حزب کمونیست کارگران تونس
WWW. Albadil.org

20 ژانویه 2011
ترجمه و تکثیراز حزب کارایران(توفان)
toufan@toufan.org
www.toufan.org

۲۹ دی ۱۳۸۹بیانیه سیاسی حزب کمونیست کارگران تونس در پشتیبانی از مبارزات خلق تونس و پیرامون تغییر تحولات اخیر

مبارزات درخشان خلق تونس، متواری شدن رئیس جمهور مستبد و منفور این کشور و ترک بر داشتن کل نظام فاسد سرمایه داری موجب شادی میلیونها مردم زحمتکش و نیروهای ترقیخواه در سراسر جهان ازآفریقا گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین و...گشته و نظر همگان را به خود جلب نموده است. حکومت جنایتکار بن علی در اثر مبارزات مردم چون مقوائی فرو پاشید ومتحدین سابق او نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا را غافلگیرنمود. این دولتهای امپریالیستی پس از مدتی سکوت سرانجام زبان به حمایت از پیکار مردم گشودند و برای جانباختگان این قیام عمومی اشک تمساح ریختند.
وقتی خلقی مصمم و قاطع و متحد و یکپارچه به پا میخیزد هیچ نیروئی هر اندازه درنده ووحشی توان مقابله با آن را ندارد، محکوم به تسلیم وشکست است.
حزب ما همواره از مبارزات خسته گی ناپذیر حزب کمونیست کارگران تونس دفاع کرده و برای آزادی رهبر این حزب رفیق حما حمامی که بارها بخاطر حمایت از محرومان جامعه به زندان افتاده و مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرارگرفته است، ازهیچ کوششی دریغ ننموده است. رفیق حما حمامی چهره ای محبوب و شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی است.
بیانیه سیاسی تحلیلی زیر که به تازگی توسط رفقای حزب برادر انتشار یافته است شامل نکات سیاسی مهم و رهنمودهای روشنی برای پیشروی جنبش آزادیخواهانه و عدالتجویانه خلق تونس است و حزب ما با توجه به اهمیت منطقه ای و جهانی این موضوع به ترجمه و معرفی اوضاع کنونی از زبان مارکسیست لنینیستهای تونس می پردازد و پشتیبانی خود را ازاین بیانیه و جنبش توفنده و ارتجاع برافکن و دمکراتیک تونس اعلام میدارد.
زنده باد همبستگی بین المللی با مبارزات درخشان خلق تونس!
زنده باد حزب کمونیست کارگران تونس!
حزب کارایران (توفان)
18 ژانویه 2011
www.toufan.org
toufan@toufan.org
....................................
به پیش در جهت تاسیس مجلس موسسان برای برقراری جمهوری دموکراتیک

فرار حاکم گردنکش در نتیجه مبارزات مردم تونس خود پیروزی بزرگی است و این گردنکش در خارج از کشور اکنون بدنبال پناهگاه می گردد، از آن سو مجلس قانون اساسی بتوسط شخصی که از دست نشاندگان بن علی است بنام فواد المبزع که رئیس مجلس پوشالی شورای ملی است، از نمایندگان دعوت نمود تا موقتا بکار بپردازند و تا 45 یا 60 روز آینده انتخاباتی برای انتخاب رئیس تازه دولت اقدام نمایند.
حزب کمونیست کارگران تونس، ابتداء این پیروزی بزرگ را که در نتیجه فداکاریها و مقاومت تاریخی و ایستادگی دختران و پسران این سرزمین و در نتیجه خونهای ریخته شده شهیدان بدست آمده تبریک می گوید و تاکید می ورزد بر اینکه:
1- پیروزی بدست آمده تنها نیمی از هدف را تحقق بخشیده، اما نیمه دیگر در تحقق تغییرات دموکراتیک و ترجمان آن در عرصه واقعیت است.
2- تغییرات دموکراتیک بهیچ عنوان از حزب و شخصیتها و موسساتی که بتوسط نظام دیکتاتوری سابق ایجاد شده بدست نمی آید همینها خود علت اصلی محرومیت و تضییع حقوق مردم در طول دوران 23 ساله حکومت بن علی بوده اند.
3- آقای فواد المبزع که بریاست موقت منصوب شده یکی از اعضای دولت بن علی بوده و او نماینده ملت نیست. مشخص کردن 45 تا 60 روز برای شروع انتخابات تازه تنها این هدف را دنبال می کند تا اینبار ادامه دیکتاتوری سابق را بتوسط کس دیگری از همین افراد و بطور سریع ادامه دهند.
4- خطرناکترین حادثه ای که امروز ممکن است اتفاق بیفتد سرقت پیروزی ملت تونس و با سوء استفاده از این پیروزی تا بتوانند دوباره از پایه های اصلی حاکم سابق حفاظت کنند و تشکیلاتی بظاهر دموکراتیک ایجاد اما فداکاریهای و آرمانهای بزرگ ملت تونس در این میان پایمال گردد. از این نظر باید هشیار بود.
5- ایجاد تغییرات دموکراتیک با تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می طلبد تا با همه ساختارها و ابزارهای نظام دیکتاتوری سابق قطع رابطه شده و این بطور مستقیم در تشکیل حکومتی موقت یا هیئت های دیگری که قدرت اجرائی داشته و وظیفه اجرای انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان را برعهده بگیرد و زمینه تشکیل یک جمهوری دموکراتیک را فراهم آورد، آن نوع جمهوری دمکراتیکی که ملت در آن از آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت ملی برخوردار باشد.
6- همه نیروهائی که در مبارزه ای سرسختانه برای سرنگونی دیکتاتوری شرکت داشته اند، صرفنظر از نیروهای سیاسی، سندیکائی، حقوقدانان، فرهنگیان، بشکل سازمانی و عموم ملت تونس. آری همه اینها نیروهائی هستند که آینده تونس را رقم می زنند. هیچکس حق ندارد بنام اینان با دولت به مذاکره بپردازد.
7- ضرورت دارد که بفوریت نیروهای دموکراتیک که در عرصه مبارزه حضور دارند دست به تشکیل "هیئت ملی متحد برای تغییرات دموکراتیک" بزنند، از وظیفه مهم این هیئت باید دفاع از دستآوردهای انتفاضه مردم تونس بوده و با دولت وارد مذاکره شود تا قدرت را بطریقه مسالمت آمیز به ملت تونس تسلیم نماید.
8- از همه نیروهای دموکراتیک در سراسر کشور دعوت می شود که صف خود را در شکل هیاتها، کمیته ها، جلسات و مجالس ملی و منطقه ای فشرده کنند و از اینطریق بکوشند در مقابل توطئه و مامورهای نیروهای ارتجاعی که به کارهای تخریبی دست می زنند، به غارت و کشتار مردم می پردازند، مقابله کنند. مرتجعان می کوشند با ایجاد وحشت در صفوف متحد مردم در میان زنان و مردان و تهدید امنیت آنان مردم را از تغییرات دموکراتیک بترسانند و آنان را بسوی تسلیم شدن به طرف نیروهای سرکوب دولتی موجود سوق دهند.
9- نیروهای ارتش که اکثریت از فرزندان این مردم می باشند باید در حفظ امنیت ما مردم و امنیت کل کشور بکوشند، آنان باید به خواستها و آرمانهای ملت تونس احترام گذارند.
ملت تونس خواستار آزادی، کرامت و عدالت اجتماعی است، این وضعیت و خواسته های بر حق ملت تونس می طلبد که وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی بفوریت لغو شود. این امر باین دلیل ضروری است تا پس از آن مانعی بر سر راه مردم تونس بر ادامه دادن مبارزه مشروع خود و کوشش در جهت به کرسی نشانیدن آن وجود نداشته باشد.
پیش به سوی تشکیل دولت موقت
پیش به سوی تشکیل مجلس موسسان
پیش به سوی جمهوری دموکراتیک
حزب کمونیست کارگران تونس
ژانویه 2011
................................................................
تلگراف تبریک کمونیستهای سوریه به حزب کارگران کمونیست تونس
به رفیق حما حمامی* دبیرکل حزب کارگران کمونیست تونس
بنام کمیته ملی وحدت، کمونیستهای سوریه پر شورترین درودهای خود را به مناسبت پیروزی ملت برادر تونس بر نظام دیکتاتوری به شما تقدیم می داریم، درود بر شما که آزادی خود را از شکنجه گاههای جلاد بدست آوردید، بدون شک این پیروزی در نتیجه مبارزات سرسختانه و دائمی و کوشش وقفه ناپذیر سالیان دراز شما در پیشاپیش ملت تونس در جهت بدست آوردن آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود.
آنچه که تا کنون بدست آمده بسیار بزرگ و ارزشمند است، ملت تونس به شما که علیه طغیانگر و دیکتاتور مبارزه کردید تکیه دارد و امید وار است شما بتوانید با شور و شوق فراوان دستگاه سرکوب و وحشت آور حاکم دیکتاتور را درهم شکنید. بدون شک آینده همراه با خطرات و مشکلات است اما شما خواهید توانست همراه با خواسته های برحق ملت تونس این راه را با موفقیت بپیمائید و به اهداف کامل خود دست یابید. ما اطمینان داریم که شما این توانائی را دارید.
14/01/2011
کمیته وحدت کمونیستهای سوریه
*) رفیق حما حمامی قبل از انتفاضه مردم تونس بزندان افتاده بود، اما با کوشش احزاب کمونیست و نیروهای دموکراتیک در آستانه پیروزی از زندان آزاد گردید.
.........................................................................................................................................................
اینجا تونس است نه ایران
به قهرمانی مردم تونس بنگرید آنها خاطره جنبش دموکراتیک 22 خرداد و انقلاب پر شکوه بهمن را زنده کرده اند

چاقوکشها و موتور سوارها در همه جا هستند چه در تهران و چه در تونس زیرا ارتجاع در همه جا یکرنگ است. اینها همان شعبان بی مخها می باشند که همه رژیمهای مرتجع مشتی از آنها اجیر کرده اند.


اینجا تونس است که ضربه بزرگی به ارتجاع عرب و اسرائیل و امپریالیسم می زند
درود بر خلق قهرمان تونس و پیروز باد حزب کمونیست کارگران تونس


۲۷ دی ۱۳۸۹
گریه شاه سرنوشت همه جنایتکاران است
بمناسبت سی ودومین سالروز فرار شاه


"مردم ایران با پس گردنی
محمد رضا شاه را
از ایران بیرون کردند
گریه وی دیگر فایده ای نداشت.
حال باید منتظر سقوط رژیم اسلامی و گریه خامنه ای باشیم. آن روز دور نیست"...


سی ودوسال پیش در26 دیماه سال 1357 محمد رضا شاه پهلوی بدنبال تظاهراتهای میلیونی و مستمرمردم ایران فرار را برقرار ترجیح داد وکشور را ترک کرد. در آن روز تاریخی درفرودگاه مهرآباد چشمان بسیاری که رفتن شاه را از کشور آغاز پایان خویش میدیدند، گریان شدند. فرارشاه ازکشور را میتوان نقطه عطفی درروند انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران قلمداد کرد.محمدرضا شاه مدتی کوتاه قبل از خروجش ازکشور پیام معروف خود را مبنی بر اینکه" صدای انقلابتان را شنیدم" فرستاد تا شاید گامهای کوبنده انقلاب را ازحرکت بازدارد. اما این حربه نیز همانند دیگر اقدامات رژیمش دیگراثری نداشت. پاسخ او " توبه گرگ مرگ است" بود و بس. مشابه همین وعده ووعید را این روزها در تونس شاهد بوده ایم که رئیس جمهور جنایتکارش درمقابل موج عظیم جنبش اعتراضی مردم فریاد زد " صدای انقلاب را شنید" و با اخراج چند وزیرگماشته مردم را به آرامش دعوت نمود. لیکن این گریه زاری دیگر فایده ای نداشت وبعد از چند روز پا به فرارگذاشت و گورش را گم کرد.

فرارشاه ازکشور با موافقت امپریالیسم آمریکا و چه بسا با پیشنهاد وی بود. بی جهت نبود که آمریکا عامل خود ژنرال هویزر را به ایران فرستاد تا درکوتاه مدت به رتق وفتق امور بپردازد تا درصورت پیروزی انقلاب-که دیگر کسی را بر آن شک نبود- به منافع حیاتی اش ضربه ای وارد نیاید. پس ازفرار شاه زمام امور کشور درکنار دولت مستعجل بدست امرای ارتش افتاد. اسنادی که درسالهای گذشته تحت عناوین " اعترافات"، " خاطرات" و " گفتگو ها" اززبان خود این آقایان به انتشاررسیده است، بوضوح نشاندهنده این است که سران رژیم و امرای ارتش تا چه حد درخیانت سقوط کرده و چه ید طولانی دروابستگی و وطنفروشی داشتند.

اگرچه فرارشاه ازکشور و سقوط رژیمش به پیروزی جمهوری دمکراتیک، آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و اجتماعات، برابری حقوق زن و مرد وبهروزی مردم ستمد یده ما منجر نگشت و اکنون بعد از سی ودوسال از وقوع انقلاب فقرو بیکاری، شکاف طبقاتی ،فساد و دزدی، فحشاء و اعتیاد، سرکوب و اختناق سیاسی، کشتاربیرحمانه مردم و عدم امنیت اجتماعی درایران بیداد میکند ، علیرغم این اما این روز، روز 26 دی یکی از ایام افتخار آفرین و درخشان مبارزات مردم ماست و باید آنرا گرامیداشت. این تنها بقایای رژیم پهلوی و روشنفکران اخته و خودفروخته و خیانتکارند که در سی ودومین سالگرد فرار شاه به عزا نشسته اند و آرزوی احیای رژیم فاسد سلطنتی را در سر می پرورانند. ننگشان باد!
امروزدرسی ودومین سالگرد تاریخی فرارشاه، مبارزات و مقاومت قهرمانانه مردم ایران دراشکال مختلف ادامه دارد. هرروز درهمه جا فریادهای اعتراض از مردم ایران بگوش میرسد. جنبش دمکراتیک مردم ایران در22 خرداد رژیم سید علی خامنه ای را به سراسیمگی، شتاب زدگی وتزلزل انداخت. بیت رهبری ازتظاهرات شجاعانه و طنین شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولایت سید علی و به آتش کشیدن عکس رهبر جنایتکار که یاد آورروزهای پایانی رژیم شاه بود برخود لرزید وبا فاشیستی ترین شیوه های ممکن و توسل به قمه کشان ، لباس شخصی های چاقوکش و نیرو های ویژه امنیتی به سرکوب مردم پرداخت.

جمهوری اسلامی که این روزها دربحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرورفته است میکوشد با توسل به اعدامهای بیمارگونه وبازداشتهای خودسرانه و فشار بر روشنفکران، کارگران ووکلای زندانی دربند و ایجاد ارعاب درجامعه بر هفتاد میلیون مردم تشنه آزادی حکومت کند. اما سرنوشت سید علی خامنه ای و رژیم منفورش همان سرنوشت رژیم جنایت پیشه و اجنبی پرست پهلوی است که با انقلاب شکوهمند مردم به زباله دانی تاریخ پرتاب شد.سرنوشت سید علی همان سرنوشت بن علی رئیس جمهور دیکتاتور تونس است که دراثر مبارزات قهرمانانه مردم پا به فرار گذاشت. دور نخواهد بود که کارگران، زحمتکشان، روشنفکران، زنان و جوانان و همه اقشار تحت ستم ایران با انقلابی دگر زهر تلخ 26 دی ماه 1357 را به رژبم سراپا خیانت و جنایت سرمایه داری جمهوری اسلامی بچشاند. به امید چنین روزی.
.

حزب کارایران(توفان)
26 دی ماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org

۲۵ دی ۱۳۸۹


رئیس جمهور تونس بن علی پا به فرار گذاشت

طبق گزارشات رسیده، بن علی زین العابدین امروز جمعه 14 ژانویه پا به فرار گذاشت و در کشور ایتالیا پناهنده شد
وقتی خلقی مصمم و متحد به پا میخیزد هیچ نیروئی توان مقابله با آن را ندارد، مجبور به تسلیم است. بن علی بعد از چند دهه اعمال دیکتاتوری، شکنجه و سرکوب و دزدی اموال مردم، فساد و فقر و بیکاری... درمقابل خیزش قهرمانانه مردم تونس بوِیژه جوانان تاب نیاورد و از ترس محاکمه و مجازات دریک دادگاه خلقی فرار را برقرار ترجیح داد وگورش را گم کرد. این سرنوشت همه رژیمهای ارتجاعی است که با توسل به سرکوب و اختناق می خواهند بر مردم حکومت کنند، همانطور که حکومت مرتجع پهلوی پنجاه سال بر مردم دیکتاتوری اعمال کرد و اکنون نیز رژیم منفور جمهوری اسلامی با ترور و شکنجه میکوشد بر سرقدرت بماند. غافل ازاینکه درمقابل انفجار خشم توده های زحمتکش هیچ رژیمی قادر به مقاومت نخواهد بود و به زیر کشیده خواهد شد. سرنگونی رژیم جنایتکار پهلوی با انقلاب شکوهمند مردم در سال 57 نمونه ای ازاین دست است و سید علی نیز سرنوشتی جز بن علی در انتظارش نخواهد بود.
حزب کارایران(توفان) از مبارزات مردم تونس پشتیبانی میکند و ایقان دارد که این مبارزات سرانجام تحت رهبری خردمندانه حزب کمونیست کارگران تونس به پیروزی نهائی که همانا استقرار سوسیالیسم است خواهد رسید.
زنده باد مبارزات درخشان خلق تونس برای آزادی و عدالت اجتماعی!
سخن هفته
نقل ازفیس بوک توفان

۲۴ دی ۱۳۸۹


اطلاعیه
دستگیری رفیق حماحمامی عضو رهبری و سخنگوی حزب کمونیست کارگران تونس را محکوم میکنیم

طبق بیانیه رفقای حزب کمونیست کارگران تونس، رفیق حما حمامی عضو رهبری و سخنگوی این حزب ،صبح روزچهارشنبه 12 ژانویه توسط پلیس تونس دستگیر و از سرنوشت وی تا کنون خبری دردست نیست. حزب کمونیست کارگران تونس با اعلام پشتیبانی از خیزش عمومی مردم، کارگران ، جوانان و همه زحمتکشان را برای پایان دادن به عمر رژیم ارتجاعی و دیکتاتوری تونس فراخوانده است.
طغیان مردم تونس که چند روزی است آغاز شده ریشه در بحران عمیق سرمایه داری، بیکاری افسارگسیخته، فقر و فساد دولتی و خفقان سیاسی در این کشور دارد. طبق خبر دریافتی، تاکنون نزدیک به 100 نفر کشته، صدها تن مجروج و بسیاری بازداشت و در زندان بسر می برند.

حزب کارایران(توفان) کشتار مردم تونس و دستگیری رفیق حما حمامی را قویا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط وی وهمه زندانیان سیاسی است.

حزب کارایران(توفان) از تمامی نیروهای مترقی و انقلابی و همه آزادیخواهان می خواهد که با محکوم کردن سرکوب مردم تونس ،آزادی رفیق حما حمامی و همه زندانیان سیاسی را طلب کنند.

زنده باد همبستگی بین المللی!
نابود بود کاپیتالیسم! زنده باد سوسیالیسم!
حزب کارایران(توفان)
13 ژانویه 2011
www.toufan.org
۲۳ دی ۱۳۸۹


گزارش سیاسی به کنگره چهارم حزب کار ایران(توفان)
بخش نخست׃ اوضاع کنونی جهان
تضادهای جهان ما

تاریخ بشریت تاریخ مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقات که دارای منافع متضاد گوناگون اند بطور عمده در عرصه سیاسی صورت می گیرد. این مبارزات سیاسی در جهان است که جهت تحول و سیمای سیاسی کنونی جهان را ترسیم می کند. بنظر مارکسیست لنینیستها آن تضادهائی در جهان که بیانگر وضعیت فعلی بوده و شناخت نسبت به آنها به کمونیستها یاری می رساند تا روند تحولات را بهتر بشناسند عبارتند از׃
تضاد میان طبقه کارگر و بورژوازی در تمام جوامع سرمایه داری بعنوان تضاد کار و سرمایه.
تضاد میان خلقهای تحت ستم و امپریالیستها.
این دو تضاد، دو تضاد دورانساز کنونی جهان هستند.
در عین حال باید از تضاد میان ممالک امپریالیستی و انحصارات یعنی کنسرنها، کارتلها و... میان خود، برای بلعیدن و نه بلعیدن شدن نام برد. این تضاد ها در مجموع چهره سیاسی جهان کنونی را ترسیم و رویدادهای جهان را قابل فهم می سازند. در دهه اخیر تغییری در ماهیت تضادهای جهانی داده نشده است.
به نظر حزب ما تضاد عمده در جهان تضاد میان خلقهای تحت ستم و امپریالیسم و صهیونیسم در جهان است. امپریالیستها پس از فروپاشی شوروی و خلاص شدن از چنگ رقابت رقیب برای تقسیم مناطق نفوذ وی به جان هم افتادند. این تضادها در گسترش پیمان نظامی ناتو به سمت شرق، تسلط بر آذربایجان، گرجستان، آسیای میانه، تجزیه یوگسلاوی، تجاوز به عراق و افغانستان امکان بروز پیدا کرد.
اساس اختلاف امپریالیستها در آینده بر سر تسلط بر بازارها از طریق صدور سرمایه، تسلط بر مواد اولیه در جهان است که روز بروز نایاب تر و دسترسی به آن مشکلتر می شود. قاره آفریقا که سرشار از منابع اولیه است در مد نظر امپریالیستها قرار دارد. در اثر دسیسه امپریالیستها و وجود تضادهای ما بین آنها ما شاهد، جنگهای داخلی، شورشها، فروپاشی کشورها، محاصره آنها و... در آفریقا هستیم. مراکش و صحرا، نیجریه، سودان و دارفو، سومالی، کنگو، اتیوپی، زیمباوه و... از قربانیان این رقابتها هستند. چین در عین اینکه در کشورش صاحب ده ها فلز نایاب است که اروپا و آمریکا به آنها بویژه در صنایع نظامی و کمپیوتر و دستگاههای مخابراتی و... نیاز دارند، به عنوان یک نیروی امپریالیستی تازه نفس به میدان آمده و با آرامش و بی سر و صدا جای پای مهمی در آفریقا و ممالک آسیای مرکزی و در ایران باز کرده است. سیاست راهبردی چین در آفریقا انعقاد قراردادهای استخراج و تصاحب مواد اولیه در مقابل ساختن صنایع زیربنائی برای ممالک آفریقائی است. جاده سازی، ایجاد بنادر و یا فرودگاهها در عین حال در خدمت صادر کردن مواد اولیه این کشورها به چین نیز محسوب می شود. ممالک آفریقائی از این سیاست چین استقبال می کنند. نفوذ قدرتمند چین در آفریقا موجب هراس اروپا و آمریکاست و آنها تلاش می کنند تا در سطح جهانی با یک کارزار سازمانیافته ضد چینی افکار عمومی را برای تجاوز به چین به بهانه خطر رشد سرسام آور اقتصاد چین و صدور کالاهای ارزان قیمت و ایجاد بیکاری در ممالک پیشرفته صنعتی آماده کنند. از جمله فعالیت آنها یکی تدوین و تصویب قوانین جدید برای ارتقاء کیفیت کالاهای قابل مصرف در ممالک پیشرفته است تا از ورود کالاهای چینی علیرغم امضای پیمان سازمان تجارت جهانی به بهانه عدم مرغوبیت و مغایرت با مقررات داخلی ممانعت کنند و دیگر فشار سیاسی به چین از طریق استفاده از ابزار حقوق بشر و تلاش برای تجزیه چین و تبلیغات منفی بر ضد کالاها و روش تولید غیر انسانی چینیها و دلسوزی برای استثمار شدید طبقه کارگر در چین است. آنها که نمی توانند به صراحت بر ضد موافقتنامه های دو جانبه با چینیها برای ورود کالا به اروپا و آمریکا به مخالفت برخیزند با ایجاد یک موج تبلیغاتی و حملات اینترنتی ببهوده می کوشند تا یک انقلاب مخملی در چین براه اندازند. چینیها نیز از مالکیت فلزات نادر برای اعمال فشار به امپریالیستهای رقیب بسیار سود می جویند و جنگی بیرحمانه و پنهان در عرصه جهانی در گرفته است. در مقابل توسعه طلبی چینیها و دست اندازی آنها در آفریقا، آمریکائیها که مقاصد خویش را تا کنون از طریق سنتی نظامی و با داشتن 700 پایگاه نظامی در جهان پیش می بردند و از آنها برای تجاوز در هنگام به خطر افتادن منافعشان استفاده می کردند از سال 2007 به ایجاد یک سازمان نظامی با عنوان "فرماندهی نظامی برای آفریقا" دست زده اند که مرکزش در اشتوتگارت آلمان است. این سازمان خود را با نقاب "سازمان امدادی" معرفی می کند که هدفش "پیشگیری از جنگ" است و با بسیاری از ممالک آفریقائی که مواد اولیه صادر می کنند قراردادهای نظامی منعقد کرده است. این سازمان در برنامه خود توضیح می دهد که "اهمیت آفریقا از جنبه نظامی، راهبردی و اقتصادی رشد می کند". چینی ها بر توسعه اقتصادی و از این طریق نفوذ سیاسی تکیه می کنند و آمریکائیها بر نفوذ نظامی و سیاسی و سپس چنگ اندازی بر منبع اولیه این قاره.
فشار امپریالیستهای غرب وژاپن به روسیه و چین آنها را در شرق بیکدیگر نزدیک کرده و در مقابل نفوذ آمریکا به مقاومت واداشته است. چینیها در عین حال به علت رشد سریع صنایعشان به انرژی فراوان نیاز دارند و باین جهت در عرصه جهانی در پی کسب این منابع تامین انرژی هستند. آمریکا و اروپا می خواهند با کنترل مواد اولیه مهار چین را به کف بگیرند. تحریکات ژاپنیها و کره جنوبیها و تایوان علیه چین، علم کردن دالائی لاما، محاصره نظامی چین همه و همه در کادر سیاست توسعه طلبانه و رقابت آمیز با چین است. در سالهای آینده مبارزه امپریالیستها با یکدیگر تشدید می شود و این امر بویژه میان دو اردوگاه امپریالیستی، برهبری چین و آمریکا خواهد بود. آمریکا با چاپ دلار بی پشتوانه به غارت جهان مشغول است و ذخایر ارزی دولت چین را که دلار است بی ارزش کرده و از بدهکاریهای خویش به چین از طریق ساز و کارِ دلار می کاهد. مبارزه در عرصه های ارزی و پولی بیکی از عرصه های این پیکار بدل شده است که اروپائیها نیز از دست آن شاکی هستند.
دولت روسیه در چند سال گذشته توانست تا حدودی از ضربه دوران یلتسین کمر راست کند و به میدان رقابت و تبانی با امپریالیست آمریکا وارد شود. روسها در عین حال نمی خواهند همکاری خویش را با اروپا از دست بدهند. تلاش آنها در این جهت است که منابع تامین انرژی اروپا را در دست بگیرند و بویژه با آلمان فدرال که لکوموتیو اقتصادی اروپاست کنار آیند. جلب و یا بی طرف کردن اروپا در خدمت تامین منافع روسیه و باز بودن دستش تا دوباره بر بازارهای نفوذ از دست رفته خود در اوکرائین، روسیه سفید، بالتیک، قفقاز و آسیای میانه دست پیدا کند. آمریکائیها و اروپائی ها به روسیه به عنوان منبع بزرگ تامین مواد اولیه که روز بروز نایاب تر می شود نگاه می کنند، یک روسیه ناتوان و فاسد و تجزیه شده برای کنترل اشتهای سیری ناپذیر اورپا به مراتب راحت تر است. روسیه نیز در پی یارگیری است و از طرفی با چین کنار می آید و از جانب دیگر سعی می کنند اقمار سابق خویش نظیر لهستان و جمهوری چک را خنثی کند. در بلغارستان، رومانی و مجارستان جای پا باز کند، روابطش را با ترکیه سر و سامان دهد و در بازیهای سیاسی و بگیر و بستانها با سایر امپریالیستها از خود قدرت و شخصیت نشان دهد. کارت ایران در این رقابتها برای روسیه بسیار مفید فایده بود.
بحران مالی سرمایه داری که بدنبال اعمال سیاست لیبرالیسم نوین و جهانی سازی سرمایه بوجود آمد به آن چنان قدرت و ثروتی در دست مشتی اقلیت ناچیز انجامید که حتی بازار تولیدات صنعتی قدرت جذب سرمایه های آنها را نداشت و نمی شد از طریق سازوکار بازار به سودهای افسانه ای دست یافت. این پدیده، بر بازار بورس مالی که از گردش اینگونه سرمایه های انباشت شده پدید آمده بود چون بختیکی سایه انداخت و زندگی مردم را با قمار مالی به تباهی کشانید و به تشدید تضادهای طبقاتی و ملی در جهان بدل شد. دولتهای چندی نظیر یونان، دول بالتیک، ایرلند، ایسلند و... ورشکسته شدند. دولت آلمان با پرداخت میلیارها یورو به جیب بانکها از پول مالیات مردم تحت نام حمایت از اعمالی که برای حفظ سامانه سرمایه داری و ممانعت از فروپاشی آن نقش قطعی دارند همه مردم آلمان را به گروگان بانکها بدل کرد و خسارت وارده به بانکها را جبران نمود. این بحران می تواند در شرایط فقدان حضور یک جنبش دموکراتیک و یا کمونیستی بزودی میدان را برای عوامفریبی سرمایه و سازماندهی نظریات نژادپرستانه و فاشیستی و جنگ طلبانه باز کند. ما با تقویت روحیه فاشیستی و ضد خارجی، ضد مهاجر و ضد اسلامی در همه ممالک سرمایه داری امپریالیستی روبرو هستیم.
منظره سیاسی تضادهای جهانی نشان می دهد که در یک طرف اروپا، آمریکا، ژاپن و متحدینش ایستاده اند و در طرف دیگر چین و روسیه و متحدانشان هستند. هر دو این جبهه شکننده اند. تضاد اروپا با آمریکا روز به روز در اثر انتقال بار بحران و جنگهای توسعه طلبانه بدوش اروپا و کاهش ارزش دلار به افزایش ارزش یورو انجامیده و بویژه آلمان را که مقام دوم در صادرات جهانی را بعهده دارد تحت فشار قرار می دهد. در اثر بحران سرمایه مالی و ورشکستگی بانکهای جهانی که از آمریکا آغاز شد ضربه وحشتناکی به اقتصاد سرمایه داری وارد آمد که هنوز نتوانسته از زیر بار آن کم راست کند. دولتهای امپریالیستی خسارت وارده به بانکها را به ایجاد هراس در مردم با این ادعا که نجات این موسسات مالی حیاتی است و از فروپاشی سامان سرمایه داری جلو می گیرد موقتا جبران کردند و آنها را نجات دادند. بار این بحران را بدوش زحمتکشان و خلقهای تحت ستم انداختند. دولت ایسلند، ممالک بالتیک، رومانی، مجارستان، یونان ورشکسته شدند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به مرز ورشکستگی رسیدند و هنوز از زیر این بار کمر راست نکرده اند. آلمان دراروپا از زیر بار این بحران با تقبل خسارت فراوان و فشار به طبقه کارگر و به حراج گذاردن آینده آلمان قدرتمند بیرون آمد. از نفوذ ایتالیا، اسپانیا، فرانسه بشدت کاسته شد.
بحران سرمایه داری که اثبات نظریات مارکس و تئوری امپریالیسم لنین بود طبقه کارگر را به عنوان اعتراض به همدستی دولت با سرمایه داران به خیابانها کشید. میلیونها کارگر در یونان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا دست به اعتراض زدند و تضاد طبقاتی در جوامع سرمایه داری اروپا تشدید شد. از بحران کنونی، چین و آلمان توانستند با قدرت بیرون بیایند ولی هنوز غلبه بر بحران علیرغم دروغهائی که گفته می شود مقدور نشده است.
همین وضعیت بحرانی در ممالک امپریالیستی، رقابت برای کسب بازارهای فروش و تسلط به منابع مواد اولیه که رو به کاهش می روند موجب شده است تا امپریالیستها همان سیاست استعماری بی شرمانه گذشته را و این بار تحت نام سربازان صلح سازمان ملل ادامه دهند. امپریالیستها هم اکنون، مستقیم یا غیر مستقیم خاور میانه، آسیای میانه، قفقاز، بالکان، دماغه شاخ آفریقا را از نظر نظامی اشغال کرده اند. در عراق و افغانستان مشغول جنگند. متحدین آنها نیز نظیر اسرائیل سرزمین فلسطین و لبنان و سوریه و اردن را از نظر نظامی اشغال کرده و به گسترش آبادی نشینهای فاشیستی یهودی ادامه می دهند. توسعه طلبی امپریالیستها و تلاش برای کسب بازارهای فروش و مناطق نفوذ ملتهای جهان را بر ضد امپریالیستها به حرکت واداشته و هم اکنون در بسیاری از این ممالک ملتها برای آزادی و استقلال ملی خویش می رزمند. تضاد میان امپریالیستها و خلقهای تحت ستم به عامل عمده تحولات جهانی بدل شده و صحت این گفته لنین را بار دیگر اثبات می کند که خلقهای ستمدیده و پرولتاریای جهان متحد شوید. گره گاه تضادهای امپریالیستها کما فی السابق در خاور میانه به عنوان منبع اصلی تامین انرژی فسیلی جهان می باشد. خلیج فارس به مرکز این گرگاه تحولات بدل شده است.
وضعیت جهان کنونی به رشد نیروهای رهائی بخش یاری می رساند و این تضاد را تشدید می کند.
امپریالیستها در عراق و افغانستان در مخمصه قرار گرفته اند. مانند زمان تجاوز به ویتنام که دامنه جنگ را به کامبوج نیز گسترش دادند امروز به خاک پاکستان حمله ور می شوند. ملتهای جهان نمی توانند در مقابل این همه گردنکشی خاموش بنشینند. تجاوز و نقض حقوق ملتها به مبارزه رهائی بخش دامن می زند و باین جهت حزب ما باید به اهمیت مبارزه ملی مانند گذشته تکیه نموده و خواهان خروج بی قید و شرط و فوری امپریالیستها از عراق و افغانستان شود. امپریالیستها باید به این ملل غرامت بپردازند. ادامه دارد
بر گرفته ازتوفان شماره 130 دی ماه 1389 ژانویه 2010، ارگان مرکزی حزب کارایران
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org

۲۱ دی ۱۳۸۹


فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید
1389/10/20
دکترفریبرز رئیس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است
دکتررئیس دانا هر زمان که کارگری دستگیر می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان همراه او و یاران کارگرش بوده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون 4 تن از یاران خود را در زندان می بیند ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا ، خواهان آزادی ایشان و همه فعالین کارگری در بند می باشد

فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید
دکترفریبرز رئیس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است
دکتررئیس دانا هر زمان که کارگری دستگیر می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان همراه او و یاران کارگرش بوده است،
زندانی شدن استاد نشان از شرایط بدی است که در مقابل ما قرار دارد ولی با زندانی شدنش باز هم نشان داد که مقهور شرایط نباید شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که هم اکنون 4 تن از یاران خود را در زندان می بیند ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئیس دانا ، خواهان آزادی ایشان و همه فعالین کارگری در بند می باشد
با امید به روزی که هیچ کارگر و دوستدار کارگری در زندان نباشد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
دیماه 1389

۱۵ دی ۱۳۸۹


برگزاری موفقیت آمیز کنگره چهارم حزب کار ایران(توفان)

چهارمین کنگره حزب کار ایران(توفان) در سال گذشَته میلادی و 1389 شمسی با موفقیت تشکیل شد و با موفقیت به پایان رسید.
حزب ما بر اساس مرکزیت دموکراتیک شکل گرفته است و بر این اساس نیز عمل می کند. در شرایط کار مخفی تکیه عمده بر مرکزیت است و دموکراسی از طریق مرکزیت شکل می گیرد. این یک اصل دیالکتیکی مارکسیستی لنینیستی است. در شرایط خفقان، در شرایطی که مامورین امنیتی و لباس شخصیهای فکل کراواتی در همه جا وول می خورند تکیه عمده بر جنبه پنهانکاری است و نه بر علنی گرائی. علنی گرائی یک بیماری بورژوائی لیبرالی است که با رفتار خود ثابت می کند به صداقت خویش مبنی بر آنچه می گوید نیز ایمان نداشته و می خواهد گواهینامه "دموکراتیک" بودن خویش را از بورژوازی کسب کند. می خواهد بورژواها برایش دست بزنند و سالن کنگره اش به محیط آشفته ای از ایدئولوژیهای التقاطی و مامورین پلیس بدل شود. آنها بیک محیط عسس بیا مرا بگیر بیشتر نیاز دارند تا یک محیط مبارزاتی کمونیستی. همین روش کار نشان می دهد آنها تا به چه درجه نسبت به کار خویش جدی هستند. حزب آنها به کیفیت اهمیت نمی دهد برایش سیاهی لشگر و کمیت مطرح است.
حزب ما در چنین شرایطی کنگره چهارم خویش را برگزار کرد و تمام اهرمهای ممکن را بکار گرفت تا با توجه باین شرایط سخت حداکثر امکانات دموکراتیک را برای اظهار نظر و تصمیم گیری با رعایت پنهانکاری و شرکت رفقا با نام مستعار در کنگره بوجود آورد. این اقدام حزب ما یک اقدام تشریفاتی و زینتی نیست از روی کمال اعتقاد صورت می گیرد زیرا ما برآنیم که اتخاذ یک روش دموکراتیک کار، تکیه به کار جمعی همه رفقا و شرکت آنها در مهمترین تصمیمات، به تقویت حزب منجر می شود و رفقای حزبی ما در این روند با روحیه دموکراتیک و کار حزبی آشنا شده با آگاهی تمام از تصمیمات کنگره که در مبارزه ای دموکراتیک تولد یافته حمایت می کنند. دستوراتی که ضمانت اجرائی نداشته و از روی بی میلی تنها بر اساس کوماندیسم صورت پذیرند عمر کوتاهی خواهند داشت. باین جهت مرکزیت حزبی ما یک مرکزیت دموکراتیک است و تنها به این اعتبار مورد احترام و اعتماد رفقای حزبی است. رفقا باید درک کنند که حزب با توجه به شرایطی که در آن زندگی می کند حداکثر دموکراسی ممکن را ایجاد کرده است بطوریکه جای انتقاد و خرده گیری بر کسی باقی نمی ماند. این امر به حزب تنها قدرت می دهد و حزب ما را در مبارزه طبقاتی تقویت می کند و سدی در مقابل تبلیغات شوم ایدئولوژیک دشمنان ایجاد می نماید. در حزب ما جائی برای فراکسیونیسم نیست. با آگاهی از این روند و آموزش از آن که ناشی از تجربه حزب ما از دوران گذشته جنبش کمونیستی یعنی حزب کمونیست ایران، دوران انقلابی و غیر رویزینیستی حزب توده ایران، سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان و حزب کار ایران(توفان) است حزب ما به تدارک کنگره چهارم دست زد.
تدارک کنگره از مدتها قبل فراهم شده بود ولی به علت زمستان سختی که پیش آمد امکان شرکت همه نمایندگان در کنگره حتمی نبود خطر به تاخیر افتادن کنگره برای مدت چند ماه حداقل از جانب پاره ای از رفقا مطرح بود. کمیته مرکزی حزب پس از بحث و تبادل نظر با رفقا تصمیم گرفت کنگره را به علت مسایل مهمی که در پیش بود حتما برگزار کند. رفقا با فداکاری و ایمان به حزب در شرایط سختی خود را به محل کنگره رساندند. تنها یک رفیق موفق نشد که در کنگره حضور داشته باشد. برای تدارک کنگره کمیته مرکزی حزب طرح گزارش سیاسی و ارزیابی های جدید و تکمیلی را از قبل تهیه کرده در اختیار رفقای حزبی قرار داده بود. در کنار آن کمیته مرکزی حزب موضوعات قطعنامه ها و پیامها را با رفقای حزبی طرح نموده و پیشنهادات آنها را برای تهیه اسناد کنگره مورد نظر قرار داده بود. بر اساس بحثهائی که در دو سمینار پیش کنگره صورت پذیرفت گزارش سیاسی و قطعنامه ها و پیامها به نگارش در آمد و دو ماه قبل از کنگره برای اظهار نظر برای رفقای حزبی ارسال شد. رفقا موظف شدند که طرح تهیه شده توسط کمیته مرکزی را قرائت کنند و پیشنهادات ارسالی خویش را برای دفتر حزب ارسال دارند.
رفقای حزبی پس از دریافت گزارش و مطالعه آن پیشنهادات خویش را برای حزب ارسال داشتند. پاره ای از آنها که از طرف مرکزیت حزب درست تشخیص داده شد در متن گزارش سیاسی منظور شد و پاره ای از آنها نیز مستقیما به بحث کنگره گذارده شد.
سالن کنگره با تصاویر مارکس، انگلس، لنین، استالین و بنیانگذاران مبارزه ضد رویزینیستی و بنیانگذاران سازمان مارکسیستی –لنینیستی توفان رفق قاسمی، فروتن و سغائی تزئین شده بود. تصویر ایستاده و بزرگ لنین بر دیوار آویخته بود و گوئی بر کار کنگره حزبی ما که راه بلشویسم را ادامه می دهیم نظارت می کرد.
کنگره با یک دقیقه سکوت در احترام به جان باختگان راه آزادی و استقلال ایران، جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر و جانباختگان توفانی آغاز به کار کرد و نشان داد که سنگرهای مبارزه مردم میهن ما و طبقه کارگر ایران هرگز خالی نمی ماند.
پس از تائید نمایندگان اعزامی به کنگره از کشورهای مختلف دستور جلسه تعیین شد و گزارش سیاسی که مورد مطالعه رفقا قرار گرفته بود در کلیت خود و در زمینه پیشنهادات ارسالی به بحث گذارده شد. پس از گزارش سیاسی گزارش مالی و تشکیلاتی و روابط خارجی و ایران بیان گشت و باتفاق آراء مورد تائید کنگره حزبی قرار گرفت. سپس کمیسیونهای مربوطه تشکیل و شروع به کار کرد. در نشست بعدی قطعنامه ها و پیامها پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب و تائید کنگره قرار گرفت.
در زمینه سیاسی دو تغییر در ارزیابیهای حزب به چشم می خورد یکی در عرصه جهانی بود که طبیعتا باید به مسئله بحران مالی جهان امپریالیستی برخورد می کرد و آنرا در گزارش سیاسی خویش مد نظر قرار می داد و دیگر مسئله ارزیابی حزب ما در مورد تغییر ترکیب طبقاتی دولت و هیات حاکمه ایران بود. حزب به تجزیه روحانیت و کاهش نقش بورژوازی سنتی تجاری اشاره کرد و نقش بورژوازی بروکرات را که با تکیه بر درآمد نفت یک نظام سیاسی-اقتصادی-امنیتی-نظامی ایجاد کرده است مورد بررسی قرار داد. این تجزیه و تحلیل بررسی جدیدی از وضعیت طبقاتی در ایران بود که به اطلاع کنگره رسید و کنگره در مورد آن تصمیم گرفت. منطبق بر این مصوبات جدید برنامه حزب نیز به موازات آن با همین محتوی جدید تغییر یافت.
کنگره باتفاق آراء اعضاء کمیته مرکزی و علی البدل را انتخاب کرد ، پس از سه روز به کار خود با خواندن سرود انترناسیونال و سرود استالینگراد پایان داد و عهد خود را با طبقه کارگر ایران برای استقرار نظام سوسیالیستی در ایران تجدید کرد.
در کنگره پیامهای رسیده از احزاب بردار که بتدریج در ارگان مرکزی به چاپ می رسند قرائت گردیدند. همزمانی برگزاری کنگره احزاب برادر با کنگره حزب ما بویژه برای رفقای آمریکای لاتین شرایطی ایجاد کرد که پیامها به موقع به کنگره حزبی نرسند.
این پیامها تا لحظه ایکه ارگان به زیر چاپ می رفت به قرار زیر بودند.
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگران دانمارک.
گروه مارکسیست لنینیست انقلاب نروژ.
دبیر حزب کمونیست(مارکسیست لنینیست) اسپانیا رائول مارکو.
کمیته سیاسی "جنبش برای بازسازی حزب کمونیست یونان 1955-1918".
پلاتفرم کمونیستی ایتالیا.
حزب کمونیست کارگران فرانسه.
هیات تحریریه " نشریه پرولتاری" لنینگراد، روسیه.
دفتر روابط بین المللی حزب کار(امپ) ترکیه.
حزب کمونیست مارکسیست لنینیست(ترکیه/کردستان شمالی).
حزب کمونیست انقلابی برزیل.
هیات تحریریه نشریه "دمکراسی انقلابی"(هندوستان).
نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 130 دی ماه 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org


۱۲ دی ۱۳۸۹


منصور اسالو به سلول انفرادی منتقل شد
منصور اسالو و همه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

منصور اسالو رئيس زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، به سلول انفرادی منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران "هرانا"، مسئولان زندان رجايی شهر کرج صبح امروز شنبه يازدهم دی ماه، اين فعال سرشناس کارگری را به سلول های انفرادی بند يک اين زندان منتقل کردند.

دليل انتقال آقای اسالو سخنرانی در مراسم يادمان علی صارمي، زندانی سياسی که بامداد سه شنبه هفتم دی ماه اعدام شد، در بند 3 زندان رجايی شهر کرج است.

از جمله شرکت کنندگان در اين مراسم آقايان حسين شهرياري، عيسی سحرخيز، حشمت الله طبرزدي، ماشالله حائري، عباس اسفندياري، منصور اسانلو، کيوان صميمي، رسول بداقي، احمد زيدآبادي، مسعود باستاني، صالح کهن دل، بهروز جاويد تهراني، هود يازرلو، مجيد توکلي، ميثاق يزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و ... بودند.


منصور اسانلو در حالی به سلول انفرادی منتقل شده است که از لحاظ جسمی به ناراحتی های حاد مختلفی ائم ار ناراحتی قلبي، کمر درد و ناراحتی چشم مبتلا است و تا کنون سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده است و طبق قوانين موجود او بايد آزاد می شد.

اسالو بارها بدليل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بازداشت شده و از تابستان سال 1386 تاکنون در زندان محبوس است.