۱۶ شهریور ۱۳۹۷

توفان الکترونیکی شماره 146

بادرودهای فراوان
توفان الکترونیکی شماره 146 شهریورماه 1397 نشریه الکترونیکی حزب کارایران منتشرشد، در پخش آن ما را یاری رسانید
 با احترام
توفان
 
درشماره 146 توفان الکترونیکی
مطالب زیر را می خوانید:
نان،کار،آزادی
سخنی كوتاه در مورد مبارزات دلیرانه مردم ایران
تحریم های امریکا و اثرات آن از منظر جنسیتی
ایران وطن من - گزارشی از ایران
توطئههای ضد کارگری را درهم شکنیم
اتحاد و همبستگی ما کارگران، تنها تضمین پیروزی مبارزات «هفت تپه» است
درحاشیه راهپیمایی كارگران راه آهن
محمد خاتمی ، ناجی نظام ولایت فقیه و شخص رهبر است
پرسش و پاسخ در شبکه تلگرام
گشت و گذاری در فیسبوک، پاسخ به یک پرسش
 
 
 

توفان شماره 222 منتشر شد

با درود
لطفا نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 222 شهریور ماه  1397 را ملاحظه فرمائید ودر پخش آن ما را یاری رسانید
با تشکر