۳ آبان ۱۳۹۴

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق


اعلامیه حزب کارایران(توفان)
   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق   
     
کشتارهای اخیر مردم فلسطین دربیت المقدس و تشدید رعب ووحشت وترور در مناطق اشغالی که تاکنون منجر به جانباختن بیش از 40 فلسطینی وصدها مجروح شده است، ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از 60 سال ادامه دارد. این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل... فلسطینی نیست ودرپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.
 
 تعرض گسترده اخیر و سیاست گشتاپوئی و میلیتاریزه کردن محیط کار وزندگی مردم و ادامه قتل کودکان فلسطینی از ماهیت خونریز وفاشیستی این نظام صهیونیستی ومتجاوز واشغالگر سرچشمه میگیرد که بکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقهای عرب و خشم مردم آزادیخواه در سراسر جهان به کشتار و سرکوب مردم فلسطین ادامه میدهد. صیهونیستها، از سوئی کودکان فلسطینی را روزانه به قتل میرسانند، آگاهانه ملتی را گرسنگی وتشنگی میدهند وسرپناه مردم را ویران میسازند ، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی وافسارگسیخته را بکار میبرند و از طرف دیگر – بیشرمانه – مدعی اند که گویا « مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند »! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن وامنیت میجنگند!! » زهی بیشرمی!
 
حزب کار ایران(توفان) کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند واین جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آنرا باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید.
 
حزب کار ایران(توفان) ازاعتراضات ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست قاطعانه حمایت میکند وهمگان را فرامیخواند حملات افسارگسیخته و ضد بشری رژیم صهیونیستی اسرائیل رامحکوم واز مبارزه ملت فلسطین برای رهایی ملی دفاع وابراز همبستگی نمایند .

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!
زنده باد همبستگی بین المللی با ملت فلسطین!
حزب کارایران(توفان)
شنبه 25 مهرماه 1394
www.toufan.org

 

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است


اعلامیه

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است

امروز شنبه 10 اکتبر به دعوت سندیکای کارگران انقلابی ، سندیکای کارگران خدمات اجتماعی ، انجمن معماران ومهندسین ترکیه و انجمن پزشکان ترکیه، راهپیمایی مسالمت آمیزی تحت عنوان "صلح برای دموکراسی" در آنکارا برگذار شد . این راهپیمایی تازه آغاز شده بود که ۲ بمب در صف حزب کارترکیه و حزب دمکراتیک خلقها منفجر گردید.

... طبق گزارش رویتر، انفجارهای روز شنبه مرگبار‌ترین حملات در خاک ترکیه محسوب می‌شوند. تصاویر منتشره توسط شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی از این حادثه نشان دهنده تعداد زیادی اجساد و همچنین پرچم‌های به جای مانده از این تجمع است. طبق اخبار رسیده ازترکیه تا کنون بیش از 100 نفر کشته و ۴۰۰نفر مجروح شدند. حزب کار ترکیه دولت اردوغان را مسبب این فاجعه اعلام داشت وخواهان استعفا و محاکمه سران دولت ورییس جمهور ترکیه، اردوغان گردید. سندیکاهای کارگری نیز با انتشار اعلامیه ای روزهای ۱۲و ۱۳ اکتبر را اعتصاب عمومی اعلام کردند.تا کنون 15نفر از جانباختگان این عملیات تروریستی از اعضای حزب کار ترکیه اند.

حزب کارایران(توفان) ضمن همبستگی با رفقای حزب کارترکیه وهمه مبارزین ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی ترکیه این عملیات تروریستی وبربرمنشانه را شدیدامحکوم میکند وآن را توطئه ای از طرف رژِیم تروریستی اردوغان این نوکر امپریالیسم آمریکا وهمدست جریان منحط وآدمخوار داعش علیه نیروهای آزادیخواه و دمکرات و بویژه کمونیستهای ترکیه ارزیابی میکند.

حزب کارایران(توفان)
10 اکتبر 2015


 

اسامی 15 تن از جانباختگان حزب کارترکیه:
1- Metin Kürklü-Merzifon ilçe başkanı
2-
Şebnem Yurtman -Mersin il...
yöneticisi
3-
Ali Deniz Uzatmaz-Mersin
4-
Elif Kanlıoğlu-Mersin
5-
Gökmen Dalmaç-İstanbul
6-
Osman Bozacı- Rize
7-
Gökhan Akman -Uşak
8-
Mesut Mak –İzmir
9-
Korkmaz Tedik - EMEP GYK üyesi
10-
Dilan Sarıkaya
11-
Ercan Adsız
12-
Hakan Dursun
13- Emine Ercan
14-
Canberk Bakış
15-
Gökhan Gokboru