۱ آبان ۱۳۹۳

مسبب کیست؟


مسبب کیست؟
درحاشیه جنایت اسید پاشی به روی زنان در اصفهان
 
حیات ننگین سی وپنجساله حکومت جمهوری اسلامی با سیاست ارعاب و سرکوب مردم ایران بوِیژه زنان میهن ما پیوند ناگسستنی دارد. زنان مبارز ایران که درصف مقدم نبردعلیه سیستم آپارتاید سرمایه داری اسلامی قرار دارند، فتواهای ارتجاعی و عربده کشیهای آیت الله ها وامام جمعه های ریز ودرشت را علیه "بی حجابی وبد حجابی" بر نتابیده و در اشکال مختلف درمقابل حاکمیت کپک زده جمهوری اسلامی صف آرایی کرده اند. شلاق وتوهین و زندان وشکنجه دیگر اثر ...ندارد و توسل به اسیدپاشیدن بر سر وروی زنان نیز نه از موضع قدرت بل از سر استیصال و ضعف ودرماندگی است.

رژیم جمهوری اسلامی که خود مسبب اصلی چنین برخوردهای خشن وضد بشری و اسید پاشی زنجیره ای، همانند قتل های زنجیره ای و ترور و ناامنی است نمی تواند مدعی مبارزه با "عناصر شرور اسید پاش " باشد واز حقوق وامنیت زنان میهن ما سخن بگوید.
رژیم اسلامی که بقاء حاکمیت خویش را درفضای رعب ووحشت و اعدام و سرکوب خشن زنان می بینید ، اگر هم در مواردی دراثر فشار جامعه ومبارزه زنان عقب نشینیهایی میکند نه ازروی میل باطنی بل از سرترس و طغیان مردم است.این رژیم برای جان وامنیت انسانها هیچ ارزشی قایل نیست. رژیمی که خود عامل فساد وفحشا ودزدی است ، ابلهانه علل مفاسد اجتماعی را در وجود" زن ودر بی حجابی" می بیند و با هزینه کردن میلیونها دلار پول نفت وتشکیل باندهای مشکوک ولمپن وآدمکش به "تنبیه زنان" می پردازد . طباطبایی نژاد، امام جمعۀ اصلی اصفهان و نمایندۀ ولی فقیه در آذرماه ۱۳۹۰ درمورد زنان "بد حجاب" گفته بود که" «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد»

جعفر شجونی دبیر جامعۀ وعاظ به عنوان راهکار مقابله با بی حجاب و بد حجابی وقیحانه اعلام نمود :

«باید با شدیدترین مجازات ادبشان کنند. شلاق. اگر بی‌حجاب‌ها بدانند که شلاق در انتظارشان است، خودشان را اصلاح می‌کنند. بله، شلاق. وقتی از عمد بی ‌بندوباری به وجود می‌ آورند و باعث می ‌شوند پسرهای مردم منحرف شوند، نباید شلاق بخورند؟"

 
همزمانی اسید پاشی به روی زنان در اصفهان وتصویب طرح های ارتجاعی ضد زن درمجلس اسلامی درقالب طرح " تفکیک جنسیتی" طرح آمران به معروف، طرح صیانت از حریم وحجاب" وایجاد محدودیت رفت وآمد واشتغال زنان و.... عملا به اسید پاشان داعشی چراغ سبز نشان داده و راه را برای تعرض جنایتکارانه علیه زنان هموار ساخته است.

اینها همه نشان دهنده این است که مسبب اصلی اسید پاشی بر روی زنان میهن ما داعیشیان حاکم برایران هستند وجز این نیز نمی باشد. حیات رژیم جمهوری اسلامی با چنین عناصر بی وجدان وشرور و اسید پاش و قاتل ولمپن که بیش از سه دهه است شعار یا روسری یا توسری را درخیابانها صلا میدهند گره خورده وفقط با محو و نابودی چنین هیولائی است که می توان از شر همه این وحشیگریها وظلم وزور و ستم وتبعیض رها شد و بیشک زنان قهرمان ایران درصف مقدم این نبرد قراردارند.

 

نقل ازفیسبوک حزب کارایران(توفان)

سخن هفته
پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳

www.toufan.org

۱۳ مهر ۱۳۹۳

نشریات جدید توفان مهرماه 1393 منتشر شدند

با درود
لطفا نشریه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 175 مهرماه 1393 ونشریه توفان الکترونیکی شماره 99  نشریه الکترونیکی حزب کارایران مهرماه 1393  را ملاحظه فرمائید
شاد وسر بلند باشید
 
 
.......
درتوفان ارگان مرکزی شماره 175 مقالات زیر را می خوانید:


سخنی درموردهمدستی دولت ترکیه با تروریستهای داعش
 
***
گزارشی ازایران پیرامون اوضاع ورشکسته اقتصادی وسیاسی
وشرایط روحی واجتماعی مردم- قسمت دوم
    مخالفت ، مقاومت و مبارزه با وضعیت موجود
 
***
گزارشی از حال وروز کارگر زندانی رضا شهابی پس از عمل جراحی
***
بمناسبت بیستمین سالگرد بنیانگزاری کنفرانس بین المللی احزاب
و سازمانهای مارکسیست – لنینیست
 ***
آمریکا به سپاه داعش نیاز دارد
سخن هفته
***
نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم !
بمناسبت بیست و ششمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان) پیرامون حکم شلاق برای فعالین کارگری
***
اینشتین در مورد تبدیل شدن اسرائیل به یک رژیم فاشیستی هشدار داده بود
***
گلچینی از صفحه فیبسوک:
 
بهمناسبت سی و دومین سالگرد قتل عام فلسطینی ها دراردوگاه های صبرا و شتیلا
رابطه حزب کمونیست کارگری ایران و دولت صهیونیستی اسرائیل
آیا  ماهیت جنگ عراق وآمریکا ازهردو سوارتجاعی بود ؟
خیانت اپوزیسیون عراق!
چرا لنینیسم مارکسیسم عصر امپریالیسم است؟