۱۲ دی ۱۳۹۳

نشریه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران دی ماه 1393

با درود
نشریه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران و توفان الکترونیکی  نشریه الکترونیکی حزب کارایران دی ماه  1393
منتشر  شدند.
با احترام
...............
در توفان شماره 178 مقالات زیر را می خوانید:
 

******
در توفان الکترونیکی شماره 78 مطالب زیر را می خوانید:
 

گزارش تازه ای ازایران درمورد گسترش فقر وگرانی ودزدیهای کلان دولتی
 
***
سفره خالی درشب یلدا
 «گرانی کارخداست! »
***
 دوخبرمهم درمورددوپیروزی مهم
"رابطه آمریکا با کوبا و اتحادیه اروپا با سازمان حماس"
***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان)
 حمایت کنیم  اززندانیان سیاسی اعتصابی ارومیه ومطالبات برحقشان
***
یادی ازرفیق حسین عزتی کمره ای
***
بی ضررکردن کارل مارکس وبازگشت به او
***
گزارش مختصری از بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی درترکیه