۱۰ آذر ۱۳۹۴

نشریات جدید توفان آذرماه 1394

با درود
لطفن نشریات جدید توفان ، آذر ماه 1394 را ملاحظه فرمائید
با احترام
 
..............................
در نشریه توفان شماره 189 ارگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:

..................................................................................................................................................

****

..............................
 
درنشریه توفان الکترونیکی نشریه الکترونیکی حزب کارایران شماره 113  مقالات زیر را می خوانید:
 
رفیق نیما کوهبنانی،یکی ازامیدهای جنبش کمونیستی ایران ازمیان ما رفت
 ***
یادداشتی درمورد ریاکاری غرب در پیکار علیه آدمخواران داعش !
 
***
تشدید سرکوب و ارعاب به منظور پیشگیری از رشد مبارزات توده ای
***
اعتراض به سفر حسن روحانی به اروپا،
اعتراض به سرکوب و خفقان و قراردادهای اسارتبار اقتصادی است
***
جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات "چپ" و راست از درون- بخش دوم
***
خالد برکات عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین
درمورد فاجعه پاریس وریاکاری امپریالیستها
***
سوسیال دمکراتها فرزندان کائوتسکی مرتد، کارگزاران امپریالیسم اند
***
فراخوان فوری چند شخصیت سرشناس آلمانی برای همبستگی ومحکومیت
طرح دولت ترکیه درحملات نظامی به مناطق کردنشین !***
اطلاعیه حزب کارایران(توفان)
درحاشیه ترورهای بربرمنشانه درفرانسه
***
گشت وگذاری در فیسبوک
پاسخ به چند سئوال
 
 
 
 
 
 

 

۲۷ آبان ۱۳۹۴

ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار


ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار

پیرامون جنگ تروریستهای داعش با تروریسم دولتی فرانسه

 

درتاریخ جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵تروریستهای داعش که در اردوگاههای امپریالیستها آموزشهای نظامی لازم را دیده و در سوریه به عنوان "اپوزیسیون سوریه" با حمایت بیدریغ ناتو، ترکیه، عربستان سعودی و قطر به جنایت مشغول بودند، در کشورِ مادر به جنایات وحشیانه ای دیگری دست زدند که هرگز با تبهکاری ها و وحشیگریهای آنها نسبت به کشتار مردم سوریه که از حمایت تروریسم دولتی امپریالیسم فرانسه برخوردار بود، قابل مقایسه نمی باشند. انسان واقعی باید وجدانش از این همه تبهکاری چه در سوریه و لیبی و چه در فرانسه جریحه دار شود و آنها را محکوم کند. در قانون اساسی این کشورهای امپریالیستی نوشته اند که حیثیت انسانی را نمی شود جریحه دار ساخت، ولی کشتار آنها ظاهرا مجاز است و هر چه این کشتار وسیعتر و دستجمعی تر باشد سوگواری برای آن بی اهمیت تراست. امپریالیستهای غرب بیش از چهار سال است که بر این جنایات داعش در سوریه و عراق چشم فروبسته، اخبار جنایات داعش را کتمان کرده و دست این تبهکاران بین المللی را در انجام این عملیات ضد مردمی و ضد انسانی به کمک متحدان بیرحم و مرتجعشان ترکیه و عربستان سعودی هم در سوریه و هم در عراق باز گذاشته بودند. در اروپا، فرانسه رهبری تجاوز به سوریه و دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و نقض حقوق ملل را به عهده داشت. تمام دسیسه های هدفمند و برنامه ریزی شده امپریالیسم غرب بر متن پافشاری فرانسه و در این راستا ایجاد جبهه وسیعی از نیروهای ارتجاعی منطقه نظیر ترکیه، عربستان سعودی و قطر در اثر مقاومت قهرمانانه مردم سوریه با شکست مفتضحانه روبرو شد. مردم سوریه نشان دادند که علیرغم انتقادات محقانه خویش نسبت به رژیم مستبد خانواده اسد و حزب بعث حاکم، از استقلال میهن خویش به دفاع برخاسته و تسویه حساب با طبقه حاکمه در سوریه را وظیفه خود در آینده دانسته و آن را به قوای اجنبی واگذار نمی کنند. این مردم سوریه هستند که باید حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و نه تروریستهای فرانسوی و اجیران بین المللی. داعش که دست پرورده امپریالیسم بوده و در اردوگاههای آنها آموزش نظامی دیده است، یک نیروی مزدور خارجی است و مردم سوریه نیز آنها را به همین عنوان می شناسند و از خود نمی دانند. به این جهت آنها هیچگاه در سوریه پا نگرفتند. این عده با سرمایه قطر و عربستان سعودی و سازماندهی سازمانهای امنیتی امپریالیسم غرب در بستر توسعه طلبی پان ترکیسم اسلامی ترکیه به سوریه گسیل شده اند تا در سوریه رژیمی مزدور و مطابق نقشه خاورمیانه بزرگ غرب بوجود آورند. مسئولیت رساندن محمولات نظامی و تدارکاتی از آذوقه، نوشابه، دارو، پوشاک، وسایل نقلیه، مواد سوخت گرفته تا درمان مجروحان جنگی در بیمارستانهای ترکیه به عهده تروریسم دولتی ترکیه است. تمام سلاحهای مدرن آنها را آلمانها، آمریکائی ها، و فرانسوی ها تامین می کنند، انتقال این تروریستهای توریست بین المللی توسط سازمان امنیت ترکیه انجام می شود. آنها دارای دفتر ارتباطات و نامنویسی در ترکیه هستند. بیش از 60 هزار مزدور خارجی را به نام "اپوزیسیون سوریه" به سوریه گسیل داشته اند. نام و مدارک شناسائی و تابعیت تک تک آنها برای دولت ترکیه، اردن، فرانسه و... به خوبی روشن است. دولت آلمان صورت اسامی تمام مزدوران داعش را که در آلمان فربه شده و تحت حمایت دولت آلمان و تائید رسمی مقامات آنها(به اعتراف رسمی رئیس پلیس مونیخ) راهی ترکیه شده اند دارا است. نمایندگان رسمی دولت آلمان در همان بدو امر اعلام کردند که اعزام دسته جمعی این تروریستها به سوریه را در خدمت منافع آلمان می دانستند، زیرا در اثر این ابتکار تعداد این تروریستها در آلمان کاهش می یافت. این اقداماتِ امپریالیستهایِ تروریست، یادآور ایجاد سازمان تروریستی القاعده در افغانستان برای اخراج اشغالگران روس است. آنها مجددا به بازی با تروریسم پرداختند و تروریستهای "خوب" را تا زمانی که "بد" نشده بودند در خدمت خویش به کار گرفتند. داعش همان راهی را می رود که القاعده رفت. با حمایت امپریالیستها و عربستان سعودی قدرت گرفت و حالا به مخالف منافع اولیه خود آنها بدل شده است و در قمار سیاسی جهانی که در اثر مقاومت مردم سوریه، طرف بازنده اش را شکست دسیسه های امپریالیسم غرب تعیین کرده است، در منطقه توازن مطلوب امپریالیستی برهم خورده و آنها را مجبور کرده است که سیاستهای تاکتیکی دیگری در پیش گیرند. همین تغییر سیاست لحظه ای، با این نیت که داعش را در جهت خواستهای خویش مهار کرده و هدایت کنند، به تضادهائی منجر شده که فاجعه پاریس را پرورانده است. فرانسه قربانی سیاستهای تروریستی خود شده است.

 

ولی امپریالیسم فرانسه قصد ندارد از تروریسم دست بردارد. قتل عام مردم پاریس دستآویز مناسب و "به موقعی" است تا امپریالیسم فرانسه در این دوران بحرانی، با ایجاد حکومت نظامی و تشدید قانونهای سرکوبِ مردم نخست بکوشد بر بحرانها داخلی خویش و تقویت بورژوازی حاکم امپریالیستی دست زده و خود را برای روز قطعی جدال آماده کند. تروریسم خارجی بهانه ای برای تقویت تروریسم داخلی شده است. در پرتو این دسیسه دانسته و یا از خدا خواسته، هولاند، نماینده امپریالیسم فرانسه به دنیا مانند آقای "جرج بوش" در۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلان جنگ داده است و منظور وی از این اعلان جنگ باز بودن دستش در تجاوز مستقیم به سوریه است تا در پای میز مذاکرات برای تعیین سرنوشت سوریه با دست پرتر بتواند ادعای سهم بیشتری کند. امپریالیستهای غرب به یاری ترکیه قصد دارند چهره واقعی خویش را به عنوان "اپوزیسیون سوریه" نشان دهند و با "آزاد سازی" شمال سوریه در همرزی با ترکیه بخش "سوریه آزاد" خلق کنند که یگ پای مذاکره با حکومت قانونی سوریه است. آقای اولاند می خواهد در این تعزیه عمومی که با تقلید از "جرج بوش" و "چنئی" و "رامزفلد" و "تونی بلر" به راه انداخته، پشتیبانی سایر امپریالیستها برای رهبری خود در امر سوریه را به دست آورد و آنها را تحت فشار روانی و افکار عمومی قرار دهد. امپریالیسم فرانسه سوریه و لبنان را منطقه نفوذ خود می داند و حاضر نیست به راحتی از آن دست بشوید. دولت ترکیه در این امر در کنار فرانسه قرار دارد و می خواهد دسته گلی را که خود به آب داده است و منجر به پیدایش میلیونها پناهنده در منطقه شده است به گردن بشار اسد گذارده نقشه تجزیه سوریه را برای منافع عثمانی بزرگ به انجام برساند. ترکیه هرگز با آرامش در عراق و سوریه که آنرا محور راهبردی ارتباطی ایران به دریای مدیترانه می داند و ترکیه را از منافع عظیم عبور به شرق آسیا محروم می کند دست بردارد. عربستان سعودی که فکر می کرد با پول و اعمال نفوذ از دسیسه هایش در سوریه سربلند بیرون می آید و با این درک کوته بینانه در منطقه عمل می کرد و می کند با بحران جدیدی روبرو شده است و ناچار است داعش را که همان نماینده وهابیسم فکری عربستان سعودی است محکوم کند و آنرا مغایر اسلام اعلام نماید. این امر به تضادهای درونی عربستان سعودی دامن می زند. حال آنها باید هم با القاعده برزمند و هم با داعش. وضعیت خطرناکی که داعش در جهان در اثر سیاستهای توسعه طلبانه و ضد بشری امپریالیستها ایجاد کرده به عکس منافع خود بانیان بدل شده است و ناچارند به عربستان سعودی دهنه زنند و این کشور را به خاطر سیاستهای بنیادگرایانه خویش که موجبات تحکیم و توسعه چنین سازمانهای شده است مورد انتقاد قرار دهند. سیاست تبلیغاتی جنگ شیعه با سنی که عربستان سعودی به آن دامن می زند در میان ممالک و مردم عرب هواداران چندانی نیافته است. تروریسم داعش محصول تروریسم امپریالیسم است و تا امپریالیسم وجود دارد مبارزه با تروریسم به نتیجه قطعی نمی رسد. در این مقاله آهنگ آن نداریم که به ریشه های پیدایش این طغیانی اشاره کنیم که در میان جوانان بی دورنما و تحقیر شده و سرکوب گشته و فاقد هر امید و آینده در اثر بهره کشی نظام سرمایه داری جهانی و سیاست چپاولگرانه امپریالیسم در آفریقا، آسیا بوجود آمده است. ولی به هر علتی که این تروریسم ظهور کرده باشد به علت وسعت و دامنه ای که دارد و انبوه مردمی که در بر می گیرد از آن جهت خطرناک است که در شرایط ضعف مبارزات کارگری و احزاب کمونیستی واقعی، رهبری این نارضایتی ها به دست نیروهای بنیادگرا و تکفیری ها افتاده و می افتد که با غوطه ور بودن در تاریکی اندیشه های خویش، همواره به آلت دست امپریالیستها بدل می شوند. آنها درک روشنی از مبارزه طبقاتی نداشته و قادر نیستند دشمنان طبقاتی و مسببان این وضعیت ضد انسانی جهانی را بشناسند و به بنیادگرائی تکفیر روی می آورند. امپریالیستها نیز خواهان تقویت این اندیشه های سیاه ترین نیروهای ارتجاعی هستند تا بتوانند مبارزه طبقاتی واقعی را منحرف کنند. امروز بر سر مزار ده ها فرانسوی که قربانی تروریسم داعش همدست امپریالیسم فرانسه شده اند گل می گذارند و در رسانه های گروهی آن را نشان داده و تبلیغ می کنند، ولی کسی نیست که بر سر مزار هزاران قربانیان گمنام سوری که به دست داعش به قتل رسیده اند گل بگذارد و مانع شود که مدیترانه به گورستان انسانی بدل شود. بشردوستی امپریالیستی مشمئز کننده و ریاکارانه است. برای مبارزه با تروریسم که حزب کار ایران(توفان) آنرا همیشه محکوم کرده است باید امپریالیسم و صهیونیسم را نابود ساخت. فقط دشمنان بشریت الهام گران تروریسم اند.  

 

حزب کارایران(توفان)

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵

www.toufan.org

 

۱۳ آبان ۱۳۹۴

نشریات جدید توفان منتشر شدند


  نشریات جدید توفان منتشر شدند 
****
 
در توفان شماره 188  آبان ماه  1394ا رگان مرکزی حزب کارایران مقالات زیر را می خوانید:
 
 
 
*****
در توفان الکترونیکی شماره  112 آبان 1394 نشریه الکترونیکی حزب کارایران مطالب زیر را می خوانید:
انقلاب اکتبرناقوس مرگ سرمایه داری بود
به مناسبت نودو هشتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتبر سوسیالیستی شوروی
.*****..........
جنبش کارگری و سندیکائی ایران و خطر انحرافات چپ و راست از درون(1)
..................
دردفاع از مبارزه معلمان ایران وقطعنامه پایانی معلمان در تجمع روز معلم درایران
...........
شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی آمریکا ومتحدینشان
در سوریه و بن بست سیاست تجاوزکارانه آنها
.................................
مصاحبه با مسلم صالح رهبر حزب دمکراتیک متحد خلق- کردستان سوریه
******
اعلامیه حزب کارایران(توفان)
   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق  
      دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!
..................
اعلامیه اعلامیه حزب کارایران(توفان)
فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است
................
اعلامیه حزب کارترکیه
اردوغان و دولت جنگ افروز او مسئول قتل عام  در آنکارا است !
****
شبح فاشیسم دراروپا درگشت وگذار است
****
.............
پیام تسلیت حزب کرایران(توفان) به رفقای حزب کارترکیه وگزارش مختصری
از فعالیتهای حزب کارایران درهمبستگی با زحمتکشان ترکیه
.........................
سخنی درمورد مفهوم صهیونیسم وتفاوتش با یهودی ستیزی
.................
گشت وگذاری در فیسبوک.
پاسخ به چند پرسش
 


۳ آبان ۱۳۹۴

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق


اعلامیه حزب کارایران(توفان)
   نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق   
     
کشتارهای اخیر مردم فلسطین دربیت المقدس و تشدید رعب ووحشت وترور در مناطق اشغالی که تاکنون منجر به جانباختن بیش از 40 فلسطینی وصدها مجروح شده است، ادامه کشتار و تجاوزیست که بیش از 60 سال ادامه دارد. این آدمکشی اسرائیل باردیگر نشان میدهد که وی هرگز هوادار حتا دولت کوچک مستقل... فلسطینی نیست ودرپی آن است که همه سرزمین فلسطین را درسته ببلعد.مردم را کشتار کند، بی خانمان نماید، بتاراند، تبعید کند و باقیمانده را درجامعه یهودی حل نماید. این ایدئولوژی دولت اسرائیل است، ایدئولوژی صهیونیستی، نژاد پرستانه و فاشیستی که راهنمای عمل اوست.
 
 تعرض گسترده اخیر و سیاست گشتاپوئی و میلیتاریزه کردن محیط کار وزندگی مردم و ادامه قتل کودکان فلسطینی از ماهیت خونریز وفاشیستی این نظام صهیونیستی ومتجاوز واشغالگر سرچشمه میگیرد که بکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقهای عرب و خشم مردم آزادیخواه در سراسر جهان به کشتار و سرکوب مردم فلسطین ادامه میدهد. صیهونیستها، از سوئی کودکان فلسطینی را روزانه به قتل میرسانند، آگاهانه ملتی را گرسنگی وتشنگی میدهند وسرپناه مردم را ویران میسازند ، احساسات انسانی میلیونها نفر را مورد تمسخر قرار میدهند، تروریسم دولتی وافسارگسیخته را بکار میبرند و از طرف دیگر – بیشرمانه – مدعی اند که گویا « مشغول مبارزه بر علیه تروریسم هستند »! و یا برای حفظ « ارزشهای دنیای متمدن وامنیت میجنگند!! » زهی بیشرمی!
 
حزب کار ایران(توفان) کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند واین جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آنرا باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید.
 
حزب کار ایران(توفان) ازاعتراضات ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست قاطعانه حمایت میکند وهمگان را فرامیخواند حملات افسارگسیخته و ضد بشری رژیم صهیونیستی اسرائیل رامحکوم واز مبارزه ملت فلسطین برای رهایی ملی دفاع وابراز همبستگی نمایند .

نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!
زنده باد همبستگی بین المللی با ملت فلسطین!
حزب کارایران(توفان)
شنبه 25 مهرماه 1394
www.toufan.org

 

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است


اعلامیه

فاجعه ای که رژیم فاشیستی اردوغان مسبب آن است

امروز شنبه 10 اکتبر به دعوت سندیکای کارگران انقلابی ، سندیکای کارگران خدمات اجتماعی ، انجمن معماران ومهندسین ترکیه و انجمن پزشکان ترکیه، راهپیمایی مسالمت آمیزی تحت عنوان "صلح برای دموکراسی" در آنکارا برگذار شد . این راهپیمایی تازه آغاز شده بود که ۲ بمب در صف حزب کارترکیه و حزب دمکراتیک خلقها منفجر گردید.

... طبق گزارش رویتر، انفجارهای روز شنبه مرگبار‌ترین حملات در خاک ترکیه محسوب می‌شوند. تصاویر منتشره توسط شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی از این حادثه نشان دهنده تعداد زیادی اجساد و همچنین پرچم‌های به جای مانده از این تجمع است. طبق اخبار رسیده ازترکیه تا کنون بیش از 100 نفر کشته و ۴۰۰نفر مجروح شدند. حزب کار ترکیه دولت اردوغان را مسبب این فاجعه اعلام داشت وخواهان استعفا و محاکمه سران دولت ورییس جمهور ترکیه، اردوغان گردید. سندیکاهای کارگری نیز با انتشار اعلامیه ای روزهای ۱۲و ۱۳ اکتبر را اعتصاب عمومی اعلام کردند.تا کنون 15نفر از جانباختگان این عملیات تروریستی از اعضای حزب کار ترکیه اند.

حزب کارایران(توفان) ضمن همبستگی با رفقای حزب کارترکیه وهمه مبارزین ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی ترکیه این عملیات تروریستی وبربرمنشانه را شدیدامحکوم میکند وآن را توطئه ای از طرف رژِیم تروریستی اردوغان این نوکر امپریالیسم آمریکا وهمدست جریان منحط وآدمخوار داعش علیه نیروهای آزادیخواه و دمکرات و بویژه کمونیستهای ترکیه ارزیابی میکند.

حزب کارایران(توفان)
10 اکتبر 2015


 

اسامی 15 تن از جانباختگان حزب کارترکیه:
1- Metin Kürklü-Merzifon ilçe başkanı
2-
Şebnem Yurtman -Mersin il...
yöneticisi
3-
Ali Deniz Uzatmaz-Mersin
4-
Elif Kanlıoğlu-Mersin
5-
Gökmen Dalmaç-İstanbul
6-
Osman Bozacı- Rize
7-
Gökhan Akman -Uşak
8-
Mesut Mak –İzmir
9-
Korkmaz Tedik - EMEP GYK üyesi
10-
Dilan Sarıkaya
11-
Ercan Adsız
12-
Hakan Dursun
13- Emine Ercan
14-
Canberk Bakış
15-
Gökhan Gokboru

۲۳ شهریور ۱۳۹۴


 

اعلامیه حزب کارایران(توفان) دررابطه با جانباختن شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر

رژیم منفور جمهوری اسلامی مسئول جانباختن شاهرخ زمانی کارگر زندانی است و آن را شدیدا محکوم میکنیم

 با کمال تاسف به اطلاع مردم شریف ایران و احزاب وسازمانها ی مارکسیستی لنینیستی متشکل در کنفرانس بین المللی CIPOML میرسانیم که ، «شاهرخ زمانی» از اعضای سابق «هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش»، امروز یک‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۴، در سالن ۱۲ زندان «رجایی شهر کرج» به دلایل نامعلوم و به طرز مشکوکی جان باخت.

گفته شده پیکراین فعال کارگری زندانی با “سیاهی و کبودی‌هایی بر بدن” و “کاملا بی جان”، جهت “کالبدشکافی” به پزشکی قانونی منتقل شده و گمانه‌زنی‌های اولیه بر پایه “سکته مغزی” این زندانی اعلام شده است."

شاهرخ زمانی در سال ۱۳۹۰، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.

 

حزب کارایران(توفان) دربیانیه تحلیلی خود پیرامون توافق خفتبارهسته ای وین وخیانت جمهوری اسلامی  تاکید کرده است که "ایران در آستانه یک تحول سریع قرار می گیرد و امپریالیستها از طریق بندهای اقتصادی و سیاستهای نواستعماری به خواستهای خود خواهند رسید. تولیدات ضعیف و نابسامان داخلی به نابودی کشانده می شوند. ایجاد محیط لازم برای نیروی کار ارزان، زمینه رقابت امپریالیستی را در تقسیم کار و تامین حداکثر سود در سطح جهانی فراهم می آورد. در این شرایط دولت بر مسند قدرت باید به سرکوب کارگران و زحمتکشان بپردازد تا آنها را مهار کند تا شرایط بهتر استثمار برای سرمایه گذاری خارجی فراهم گردد". تشدید سرکوب کارگران و فشار بر زندانیان سیاسی بویژه فعالین کارگری نتیجه عقب نشینی وتسلیم رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درمقابل زورگوئیهای امپریالیسم آمریکا است.به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «شاهرخ زمانی» از اعضای سابق «هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش»، امروز یک‌شنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۴، در سالن ۱۲ زندان «رجایی شهر کرج» به دلایل نامعلوم و به طرز مشکوکی جان باخت.

گفته شده پیکر این فعال کارگری زندانی با “سیاهی و کبودی‌هایی بر بدن” و “کاملا بی جان”، جهت “کالبدشکافی” به پزشکی قانونی منتقل شده و گمانه‌زنی‌های اولیه بر پایه “سکته مغزی” این زندانی اعلام شده است.

این فعال کارگری، در سال ۱۳۹۰، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.

 

حزب کارایران(توفان) رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی را مسئول مرگ  شاهرخ زمانی می داند. رژیم با همین شیوه کثیف افشین اسانلو را به قتل رسانید . این عمل جنایتکارانه و شنیع باید قویا محکوم گردد.رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که مرگش را در تشکلات مستقل کارگری، اتحاد طبقاتی و آگاهی کارگران می بیند باردیگر موجب مرگ کارگر شریفی شده که هدفی جز سعادت و خوشبختی کارگران نداشته است. رژیم سرمایه داری اسلامی تلاش دارد با زندان افکندن فعالین کارگری و شکنجه و قتل آنها و با فشار روحی و در تنگنا قراردادن اقتصادی خانواده های زندانیان دربند ،مقاومت کارگران را درهم شکند تا بلکه مانع رشد و گسترش وهرگونه تشکل یابی کارگران این آفرینندگان ثروت جامعه گردد.اما این تلاشهای مذبوحانه بیهوده است ونمی تواند ماندگار باشد.پیکار کارگران ایران نزدیک به دوقرن است که در اشکال متنوع ادامه دارد و دیدیم که سرانجام همین کارگران قهرمان صنعت نفت بودند که در انقلاب بهمن 57 با اعتصاب درخشان خود کمر رژیم منفور پهلوی را شکستند و در براندازی او نقش تعیین کننده ای ایفا نمودند. بنا براین هراس رژیم سرمایه داری اسلامی از کارگران ایران بی دلیل نیست اواز یگانگی و تشکیلات کارگران ایران وحشت دارد و ازهمین رو برای بقای منحوسش دست به هرجنایتی می زند.

یادشاهرخ زمانی گرامی باد!

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

برای آزادی فوری و بی قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی بکوشیم!

حزب کارایران(توفان)

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴


 

اعلامیه زیرترجمه متن انگلیسی است که در آوریل 2014 به بیش از 50 سازمان واحزاب کمونیستی و کارگری برای دفاع از جان شاهرخ زمانی  ارسال گردید، به رغم اعتراضاتی که درعرصه بین المللی صورت گرفت اما رژیم جنایت پیشه اسلامی با بی اعتنائی به همه این اعتراضات شاهرخ زمانی را از زندان آزاد نکرد و سرانجام جانش را گرفت:

 

 کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست ، سازمانهای دمکراتیک و مترقی ، تشکلهای کارگری ، انسانهای آزاده

جان فعال کارگری شاهرخ زمانی در خطر است !

تمامی فعالین کارگری باید فورا و بدون قید و شرط از زندانهای رژیم جمهوری اسلامی ایران آزاد شوند !

 

رفقای گرامی ،

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران سرکوب فعالین کارگری و بویژه سرکوب شاهرخ زمانی را تشدید کرده است.شاهرخ زمانی ، کارگر نقاش ، فعال سندیکائی ، عضو " هیات موسس سندیکای کارگران نقاش تهران و عضو "کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری"  از تاریخ 8 مارس 2014 تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد. شاهرخ  در 7 ژوئن 2011  درتبریز بخاطر فعالیت های سندیکائی دستگیر شد. رژیم جمهوری اسلامی او را به 10 سال زندان  بجرم وابستگی به " گروه ضد نظام" و یک سال بجرم " تبلیغ علیه نظام" محکوم نمود.  رژیم اسلامی ایران  شاهرخ را از این  زندان به آن زندان  ، تبریز، یزد ،مجددا تبریز ، گوهر دشت ، و اخیرا به زندان  قزلحصار  در شهر کرج منتقل میکند.

شاهرخ زمانی در روز 8 مارس 2014 و به حمایت از اعتراضات همکاران کارگر و دیگر فعالین کارگری در زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا میزند. رژیم  جمهوری اسلامی ایران در روز 11 مارس اورا به به زندان قزلحصار ، زندانی که فقط مجرمین مواد مخدر در آن محبوس اند ، منتقل میکند. شاهرخ در اعتراض به انتقال خود و به شرایط وحشتناک زندان قزلحصار به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد. هم اکنون 5 هفته  از اعتصاب غدا ی شاهرخ میگذرد و او 20 کیلو وزن کم کرده است. جان شاهرخ درخطر جدی است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ توجهی به  شرایط وخیم جسمی او نکرده است. حزب کار ایران (توفان) بد رفتاری با شاهرخ زمانی و دستگیری و به بند کشیدن فعالین کارگری که برای مطالبات پایه ای وعادلانه خود مبارزه میکنند را شدیدا محکوم مینماید. ما یکبار دیگر نفرت و انزجار خود را نسبت به رژیم سرمایه داری و ضد مردمی جمهوری اسلامی ابرازمی داریم. کارگران حق دارند که برای حقوقی که از آن محروم شده اند مبارزه کنند و تشکلهای مستقل خود را ایجاد نمایند. هرکوششی که فعالیت مشروع طبقه کارگر را جلوگیری نماید باید توسط تمامی مزدبگیران و نیروهای مترقی ایرانی وبین المللی محکوم شود.

 حزب کار ایران (توفان)  رژیم جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی شاهرخ زمانی  و دیگر فعالین کارگری میداند.

سرکوب تودهای مردم توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی هم به سود استثمارگران و چپاولگران ایرانی وهم به نفع امپریالیستها و جنگ افروزان  بین المللی است که با تحریم های اقتصادی خود شرایط زندگی مردم ایران را وخیمترکرده اند.رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران از ایجاد تشکل های مستقل کارگری واتحاد و همبستگی  اقشار دیگر جامعه با کارگران هراسان است. بهمین خاطر ، رژیم سعی میکند که هرنوع کوشش برای ایجاد تشکل های کارگری مستقل و دمکراتیک را خفه کند. بدنبال همین سیاست است که رژیم جمهوری اسلامی فعالین کارگری رضا شهابی ، محمد جراحی ، ابراهیم زاده و دیگران را چندین سال است که  آزار و شکنجه داده و آنها را زندانی نموده است.

حزب کارایران (توفان) از مبارزات عادلانه فعالین کارگری برای ایحاد شرایط بهتر دفاع میکند و کوشش آنها برای تشکیل سندیکای کارگری را تحسین مینماید. ما همه احراب و سازمانهای برادر ، فعالین کارگری و تشکل ها و افراد مترقی جهان را فرا میخوانیم که همبستگی خود را  با مبارزات کارگران ایران بیان کنند. مردم حهان باید نفرت و انزجار خود را از رژیم جمهوری اسلامی برای بد رفتاری و سرکوب و زندانی نمودن مردم و فعالین کارگری ایران ابراز دارند و ازرژیم بخواهند که شاهرخ زمانی و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را بدون قید و شرط آزاد نمایند. فقط تشدید مبارزات زحمتکشان ایران و حمایت واقعی بین المللی است که میتواند رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد و سرکوب توده ها را متوقف سازد.

شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنید !

زنده باد مبارزه گارگران ایران !

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران !

حزب کار ایران (توفان)

13 آوریل 2014