۵ بهمن ۱۳۹۵

مسبب ومسئول اصلی فاجعه پلاسكو جمهوري اسلاميست


مسبب ومسئول اصلی فاجعه پلاسكو جمهوري اسلاميست


رژیم سرمایه داری وضد انسانی جمهوری اسلامی از اغاز کسب قدرت سیاسی کوشیده است ثروت عظیم مالی کشور را برای اشاعه خرافات ، تقویت نهادهای پوسیده مذهبی وقرون وسطایی ،نهادهای سرکوب وخفقان وبِنَا ساختن زندانها وگورستانهای جدید، پرکردن حسابهای بانکی داخلی و خارجی مقامات " عالیرتبه" ،اختلاسها وحقوقهای نجومی سرسام آور ...هزینه کند وچنین نیز کرده است.برای رژیم جمهوری اسلامی ایمنی سازی محل کار و زیست مردم ، ایجاد شغل برای خیل عظیم میلیونی بیکاران ؛ برای تقویت و مدرن سازی آتش نشانی ، برای بهبود بهداشت و آموزش و پاک سازی محیط زیست و ....محلی ازاعراب ندارد  ومانند رژیم ارتجاعی پهلوی با مردم ونیازهای طبیعی شان بیگانه است. نتیجه طبیعی چنین سیاست ضد مردمی همان است که  مردم ما امروز درسراسرکشوراز تهران گرفته تا اصفهان وشیراز و ارومیه و خوزستان و بلوچستان ..... به چشم خود می بیند و با پوست وگوشت واستخوان خود لمسش میکند. مسبب ومسئول اصلی فاجعه جانگداز پلاسکوکه دراثرآن بیش ازسی نفرجان باخته ودهها تن مجروح شده اند  کسی جزشهردار فاسد تهران وجمهوری  اسلامی نمی تواند باشد. وقتی کلان شهرتهران با جمعیت  دوازده میلیونی فاقد هلیکوپتر اطفاء حریق باشد، فاقد نردبان های مرتفع ومدرن باشد ، فاقد دستگاه شلیک کف ضد آتش باشد ، فاقد پودرآتش خوار، فاقد پمپ های قوی برای پاشیدن آب به ساختمان های بلند تر از 15 طبقه باشد، فاقد جرثقیل های هیدرولیک آسانسوری ودستگاه  "دژبر" برای بریدن تیرآهنها و اسکله فلزی پل ها و ساختمان ها در مواقع ضروری باشد و فقط به آتش نشانان زحمتکش و فداکارش تکیه کند وبا کمترین تجیهزات ایمنی وبا دست خالی  آنها رابه جنگ چنین آتشفشانی  بفرستد، آیا انتظاری جزاین فاجعه می رود که همگان شاهدش هستیم.  مردم ایران  بدرستی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته وبراین باورند تا چنین نظام ویرانگر وفاسدی پا برجاست پلاسکو های دیگری نیزگرفتارچنین سرنوشت اسفباروغم انگیزی خواهند شد. نارضایتی عمومی وبمباران کردن رژیم در قالب شعارنویسی یهای گسترده درعرصه مجازی وغیر مجازی درمسبب دانستن رژیم ومحاکمه  شهردارتهران وهمه مسئولین فاسد وکارچاق کن نظام که فقط به فکر جیب گشادشان هستند وبرای جان انسانها پشیزی ارزش قائل نیستند همه وهمه نشان ازخشم و تنفرمردم ما نسبت به حاکمان بی مسئولیت وریاکاراسلامی دارد ورژیم را به وحشت مرگ انداخته وجز این نیز نمی تواند باشد.

حزب ما ضمن تسلیت وابرازهمدردی عمیق با خانواده های کارگران جانباخته آتشنشانی همراه با میلیونها مردم ایران مسبب اصلی این فاجعه دلخراش را رژیم جمهوری اسلامی می داند ووجود منحوسش راهرروزمصیبتی برای همه هممیهنان زحمتکش این مرزوبوم. فقط با سرنگونی این رژیم فاسد بدست پرتوان مردم ایران است که می توان نخستین گام را برای سوسیالیسم، بنای جامعه ای نوین وعاری ازاستثمار، ظلم وستم وتبعیض وهمه مظاهر گندیده نظام سرمایه داری برداشت وجزاین نیست.

نقل ازفیسبوک حزب كارايران(توفان)

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
WWW.toufan.org

جمعه  اول بهمن ماه 1395


ویدیوها وتصاویر منتشرشده از فاجعه ساختمان پلاسکو

 

 

۲۱ دی ۱۳۹۵

هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک وخون اسلامی درگذشت


هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک وخون اسلامی درگذشت
هاشمی رفسنجانی ، یکی ازکلیدی ترین مهره های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی در 82 سالگی درگذشت. کارنامه سیاسی 38 ساله هاشمی رفسنجانی در صحنه سیاست ایران چیزی جز توطئه وباند بازی، دزدی وچپاول اموال مردم، خیانت و جنایت ، فقر وژرفش اختلافات طبقاتی نبوده است.
هاشمی رفسنجانی از همان اوان انقلاب بعنوان همدست خمینی جلاد نقشه ترور وامحا فیزیکی مخالفین سیاسی حتا عناصر وجریانات سازشکار ورفرمیستی را که سودایی جزرفرمهای کوچک درچهار چوب نظام سرمایه داری درسرنداشتند، میکشید ودست به توطئه وترور میزد.
هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان "انقلاب فرهنگی اسلامی "، بستن دانشگاهها و سرکوب دانشجویان ایران بود. وی بعنوان یارامام جنایت کارش گام به گام با بسیج نیروهای شبه فاشیستی حزب الله و سپاه و بسیج دست آوردهای دمکراتیک انقلاب بهمن 57 را از بین برد وفضای اختناق سیاسی ایران با کودتای ننگین سی خرداد 60 به اوج خود رسید.هاشمی رفسنجانی از آمران کشتار کمونیستها، انقلابیون و نیروهای ترقی خواه دهه شصت و از طراحان اصلی کشتار سراسری زندانیان سیاسی درتابستان وشهریور 1367 بود.
هاشمی رفسنجانی برای حفظ وتجکیم نظام وتصفیه و سرکوب مخالفین سیاسی ، جنگ را پس از عقب نشینی وشکست ارتش عراق از خرمشهر ادامه داد وخسارت مالی و انسانی عظیمی را موجب گردید .
در دوره ریاست جمهوری وی بود که چترعملیات تروریستی و قتل افراد اپوزیسیون در خارج از کشور پهن شد و بیش از 200 تن از شخصیتها ،اعضاء ورهبران احزاب و گروهای سیاسی ترور شدند. رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی) عضو رهبری حزب کارایران(توفان) یکی ازاین قربانیان ترور درخارج از کشور بود.
هاشمی رفسنجانی معروف به عالیجناب سرخ پوش رهبری کننده قتل های زنجیره ای وترور نویسندگان وشخصیتهای منتقد ایران است.
هاشمی رفسنجانی نقش تعیین کننده ای درمسند قدرت نشاندن سید علی خامنه ای بعنوان رهبر وجانشین خمینی ایفا کرد وهم اوبود که دخالت سپاه دراقتصاد وقدرت سیاسی را فراهم آورد.هاشمی رفسنجانی معمار اصلی سیاستهای نولیبرالی درقالب تعدیل اقتصادی درایران بود که پس ازسرکوب خونین انقلاب وکشتارسال شصت ودرشوک فرو بردن جامعه به اجرا درآمد. براستی که وی فرزند خلف "میلتون فرد من" در صحنه ایران است و" گور خوابی" وفقر ومصیبت و لگد مال کردن حقوق کارگران نتیجه طبیعی سیاستهای نولیبرالی هاشمی رفسنجانی است که جامعه ایران را به ورطه سقوط کشانده است..............
امروزمجموعه ضد انقلاب حاکم وهمه کاربدستان "اصلاح طلب میانه رو"برون حکومتی و نو لیبرالهایی نظیر زیبا کلامها تا "چپ های غیرسنتی" چون فرخ نگهدار ها رهبر سازمان فدائیان اکثریت ....وبی بی سی نشینهای مدرن وسکولار، به عزا نشسته و با اظهار تاسف از مرگ این جلاد خونریز وجنایتکاردرسوگ فرورفته اند. براستی که نگرانی از" نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی" بدون عالیجناب سرخ پوش این ملا یای میانه روی ایران می تواند مختص افراد ومحافلی باشد که دراین نظام چیزی برای ازدست دادن دارند. فقط با دفن بختک رژیم سرمایه داری اسلامی است که می توان از شراین اختاپوس با تمام جنا ح هایش خلاص شد.
خبرمرگ قاتلان فرزندان ایران، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه روزشادمانی مردمان ایران است!
توفان
سخن هفته
دوشنبه نوزدهم دی ماه نود وپنج