۱۶ خرداد ۱۳۹۵

نشریات جدید توفان

 نشریات جدید توفان
لطفا نشریات جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 195  و نشریه الکترونیکی  شماره 119حزب کارایران را ملاحظه فرمائید
 
.........................
در شماره 195 توفان ارگان مرکزی مقالات زیر را می خوانید:


****
در شماره 119 توفان الکترونیکی مطالب زیر را می خوانید: 
***
احکام  بربرمنشانه شلاق علیه کارگران آق دره، شرم آور است وبی پاسخ نمی ماند
clip_image002

***
نئولیبرالیسم، مظهر فقر وگرسنگی وفاشیسم
***
فرخنده باد پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان)
گزارش مختصری از کنگره
clip_image004

***
امپریالیسم آمریکا و متحدین جنایتکارش مسببین اصلی فجایع کنونی درعراقند
***تحریف تاریخ  ودفاع از فاشیسم در قالب مسابقه موسیقی یوروویژن
***
فرخنده باد هفتاد ویکمین سالروز پیروزی برفاشیسم
 
clip_image006

***
گزارشی از فعالین حزب کارایران(توفان) به مناسبت اول ماه مه در کشورهای مختلف
***
گشت وگذاری در فیسبوک . پاسخ به چند سئوا