۸ مرداد ۱۳۹۸

نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 233 مرداد ماه

با سلام
لطفا نشریه جدید توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 233 مرداد ماه
  1398 ومقالات را ملاحظه فرمائید ودر پخش آن ما را یاری رسانید
با تشکر
توفان